Artikkeli: Tutkimusraportti: Norjan valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä

Tutkimusraportti: Norjan valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä

Valtakunnallisen lippu- ja maksujärjestelmän sekä aikataulu- ja reittioppaan kehittäminen on kirjattu Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan. Tässä selvityksessä on tutkittu Norjan yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönottoprosessia sekä teknisiä ratkaisuja. Tavoitteena on ollut selvittää, missä määrin Norjan tekniset ratkaisut olisivat hyödynnettävissä Suomen järjestelmää rakennettaessa, kuinka järjestelmän taustaorganisaatio on järjestäytynyt sekä mitä norjalaisten kokemusten perusteella tulee ottaa huomioon otettaessa käyttöön yhteiskäyttöistä lippu- ja maksujärjestelmää.

Norjan kansallisesta lippu- ja maksujärjestelmästä on mahdollista lainata Suomeen matkakortin ja lipputuotelajien määrittely. Muita Norjan määrittelyn osia voidaan käyttää tukena Suomen vastaavia toimintoja suunniteltaessa. Norjan kansallinen järjestelmä on suunniteltu yhdistämään alueellisia taustajärjestelmiä eikä korvaamaan niitä, mikä ei vastaa Suomen välittömiä tarpeita alueellisten viranomaisten yhteiselle taustajärjestelmälle. Norjan tapainen useita järjestelmiä yhdistävä ratkaisu voi kuitenkin Suomessakin olla tulevaisuudessa tarpeen valtakunnallisen yhteiskäyttöisyyden saavuttamiseksi. Norjan mallin mukainen yhteistoimintaorganisaatio ei laajaa yhteensopivuutta ajatellen järjestämistavaltaan sellaisenaan sovellu Suomeen, sillä Norjan yhteistoimintaorganisaatio palvelee periaatteessa ainoastaan julkisia organisaatioita.

Tutkimuksen ovat tehneet Liikenneviraston toimeksiannosta tutkija Tuuli Rantala Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä ja professori Tuomas Aura Aalto-yliopistosta. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimi tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja.


Norjan valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä. Selvitys 2012 (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 44/2012 · ISBN 978-952-255-196-2 ›

English summary included / Norway’s national ticketing system
Med svenskt sammandrag / Norges nationella biljett- och betalningssystem