Artikkeli: Tutkimusraportti: Liikenneinformaation vaikutus ajokäyttäytymiseen

Tutkimusraportti: Liikenneinformaation vaikutus ajokäyttäytymiseen

Tampereella otettiin keväällä 2009 käyttöön kymmenen muuttuvaa opastetaulua, jotka tiedottavat autoilijoille ajo-olosuhteista ja pyrkivät ohjaamaan reitinvalintaa häiriötilanteiden aikana. Opasteiden tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen ja keskustan ruuhkatilanteiden sekä onnettomuuksien vähentäminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia järjestelmän liikenteellisiä vaikutuksia sekä kuljettajien näkemyksiä opasteiden toiminnasta ja hyödyllisyydestä. Vaikutusten arviointiin käytettyjä menetelmiä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen perusteella. Kuljettajakokemuksia kerättiin kyselytutkimuksen avulla ja liikenteellisiä vaikutuksia tarkasteltiin liikenteen automaattisten mittauspisteiden sekä liikennevaloilmaisimien tuottamien tietojen avulla.

Autoilijat ovat kyselyn perusteella havainneet hyvin Tampereen seudun muuttuvat opasteet, ja niillä esitetyt viestit koetaan ymmärrettäviksi sekä hyödyllisiksi. Tarpeellisimpina viestityyppeinä pidettiin onnettomuustilanteista, teiden sulkemisesta sekä tietöistä tiedottamista. Uusista viestityypeistä tarpeettomimpina pidettiin tietoa matka-ajoista ja tulevista tietöistä sekä liikenneturvallisuusaiheisia viestejä. Liukas ajorata -merkki vähensi liikenteen keskinopeuksia osassa tarkastelluista tapauksista ja myös ylinopeutta ajavien osuus pienentyi merkkiä näytettäessä. Muiden häiriötilanteiden vaikutukset liikenteeseen riippuvat ajankohdasta ja häiriön sijainnista. Päivittäisten liikenneruuhkien yhteydessä vaikutukset olivat vähäisempiä ja vaikeammin havaittavissa kuin onnettomuustilanteiden vaikutukset. Onnettomuuden aiheuttama kaistan sulkeminen lisäsi vaihtoehtoisen reitin liikennemäärää eräässä tapauksessa enimmillään 25 prosenttia ja toisessa tapauksessa enimmillään 56 prosenttia. Opasteet vaikuttivat autoilijoiden reitinvalintaan erityisesti, jos onnettomuustilanne haittasi ruuhkasuuntaa vastaan kulkevaa liikennettä.

Tutkimus on osa Liikenneviraston koordinoimaa Älykäs liikenne 2007–2010 -kehittämisohjelmaa, ja sen toteutuksesta ovat Tampereen teknillisessä yliopistossa vastanneet tutkija Leena Manelius, erikoistutkija Hanna Kalenoja ja erikoistutkija Harri Rauhamäki.


Liikenneinformaation vaikutus ajokäyttäytymiseen. Tampereen seudun liikenneinformaatiojärjestelmä -raportti (pdf)
‹ ÄLLI-julkaisuja 5/2010 · ISBN 978-952-255-000-2 ›

English summary includedThe impact of traffic information on driver behavior. Variable message signs in Tampere region