Artikkeli: Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö

Tutkimusraportti: Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö

Tämän esitutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa lasten ja nuorten liikenneturvallisuustyön nykyisiä tarpeita ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tahoja valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa liikenneturvallisuustyön toimijaverkostoa ja heidän näkemyksiään ennakoivasta liikenneturvallisuustyöstä sekä verkoston yhteistyön mahdollisuuksista.

Ihmisen elinkaaren eri vaiheissa on vastassa erilaisia liikenteen riskitekijöitä. Samoin vaikuttajatahot ja menetelmät liikenneturvallisuustyössä ovat erilaisia eri ikäryhmillä. Tämän vuoksi tarvitaan koko elinkaaren kattavaa liikenneturvallisuustyötä. Lisäksi liikenneturvallisuustyö tulee olla systemaattista ja toimijaverkosto tulee koostua mahdollisimman monipuolisista toimijoista.

Tutkimushankkeen tilaajina olivat Hämeen tiepiiri ja Tampereen kaupunki. Tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmässä, johon kuuluivat professori Jorma Mäntynen, tutkija Jenni Rautiainen, lehtori Markus Pöllänen ja erikoistutkija Hanna Kalenoja.


Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö -raportt (pdf)
‹ Tutkimusraportti 60 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1520-1 ›

Lasten ja nuorten ennakoiva liikenneturvallisuustyö -esite (pdf)