Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuntokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennetutkimus ja -ennuste

Tutkimusraportti: Kuntokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennetutkimus ja -ennuste

Tässä liikennetutkimuksessa on kartoitettu Kuntokadun, Biokadun ja Lääkärinkadun liikennemäärää ja alueelle suuntautuvien henkilöautomatkojen tuotoksia. Tavoitteena on ollut määrittää alueen tie- ja katuverkon nykyinen kuormitus ja tuottaa matkatuotosten perusteella alueelle liikenne-ennuste vuosille 2010 ja 2020. Hanke on toteutettu Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampere Science Parks Oy:n toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella.

Teiskontien varrella sijaitsevan Kuntokadun, Biokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennemäärät ovat viime vuosien aikana kasvaneet huomattavasti alueen maankäytön kehittyessä. Kuntokadun varrella sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan keskussairaalayksikkö, jossa on lähes 4 000 työpaikkaa ja noin 800 vuodepaikkaa. Biokadun varrella sijaitseva Finn-Medin Teknologiakeskus on laajentumassa erityisesti Lääkärinkadun varrelle Finn-Medi Parkin alueelle. Alueella toimii lisäksi Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveystieteen yksikkö. Lisäksi Kuntokadun varressa sijaitsee Tampereen teknillinen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opetusyksikköjä.

Kuntokadun, Biokadun ja Lääkärinkadun alueen toiminnot ovat laajentumassa tulevien vuosikymmenten aikana. Alueen rakennettujen kerrosneliömetrien määrän on arvioitu yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Kuntokadun ja Lääkärinkadun alueen liikennetutkimus ja -ennuste -raportti (pdf)
‹ Työraportti / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka ›