Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Tavoitteet ja kuljetusyritysten päivittäisen toiminnan todellisuus eivät kuitenkaan näytä kohtaavan. Pienyritysvaltaisella kuljetusalalla ei ole riittävästi tietoa, osaamista ja resursseja energiatehokkuuden parantamiseksi. Asiaa eivät myöskään auta energiatehokkuuteen liittyvän raportoinnin standardien puute, epäselvästi asetetut tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen seurannan vajavaisuus.

Tutkimuksen tuloksena on määritelty tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen tavoite yhtenä energiatehokkuuden lukuarvona ensimmäistä kertaa. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten arviointiin esitellään raportissa ylhäältä alas ja alhaalta ylös ­-menetelmät ja näihin liittyvät tietolähteet. Energiatehokkuuden raportointiin ja vaikutusten arviointiin yritystasolla liittyviä seikkoja havainnollistetaan laskentaesimerkin avulla.

Energiatehokkuuden parantaminen näkyy kuljetusyrityksen toiminnassa suoraan alentuneina kustannuksina ja parantuneena tuloksena. Energiatehokkuuden ja päästöjen raportoinnin hallitseva kuljetusyritys voi saavuttaa kilpailuetua kuljetusasiakkaiden silmissä. Raportointiin ja energiatehokkuustavoitteiden seurantaan tarvitaan peli­sääntöjen selkeyttämistä, minkä toteuttamiseksi yhteistyö alan sidosryhmien kesken on välttämätöntä.

Tämä tutkimus on osa laajaa suomalaista tieliikenteen energiansäästön ja uusiutuvan energian TransEco-tutkimusohjelmaa. Tutkimus on tehty Tampe­reen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella, jossa tutkimus­ryhmään ovat kuuluneet tutkija Heikki Liimatainen ja laboratorioinsinööri Harri Rauhamäki. Tutkimuksen aikana on tehty yhteistyötä VR Transpointin kanssa, josta tutkimuksessa ovat olleet mukana Kimmo Nykänen ja Pasi Sauna-aho. Osana tutkimusta toteutettiin myös tutkijavaihto, jonka aikana tutkija Heikki Liimatainen työskenteli professori Alan McKinnonin ohjauksessa Heriot-Watt Universityssä Edinburghissa.


Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 77 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-2486-8 · ISBN 978-952-15-2487-5 ›

English summary included / Reporting of energy efficiency in freight transport and evaluating the effects of efficiency measures