Artikkeli: Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Tutkimusraportti: Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää energiatehokkuuden seuranta- ja kannustinjärjestelmiä kuljetusyritysten käyttöön. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitos yhteistyössä EC-Tools Oy:n, Tampereen kaupungin liikennelaitoksen ja Transpoint Oy Ab:n kanssa. Tutkimus on osa laajaa Raskas ajoneuvokalusto: turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka 2006–2008 -tutkimushanketta.

Kuljettajien ajotavoilla on hyvin suuri merkitys energiankulutukseen. Tarkka ja automaattinen polttoaineenkulutuksen kuljettaja- ja autokohtainen seuranta on perusedellytys energiankulutuksen pienentämiselle. Kuljettajakohtainen seuranta mahdollistaa palautteen antamisen, palkitsemisen ja kohdennetun koulutukseen ohjaamisen, eli kuljet­tajien kannustinjärjestelmän luomisen. Seurannan oikeudenmukainen ja luotettava toteutus on kuitenkin ollut vaikeaa, koska polttoaineenkulutukseen vaikuttavat suuresti myös kuljettajasta riippumattomat tekijät, kuten tien geometria, muun liikenteen määrä ja auton ominaisuudet. Nykyaikainen tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa kuitenkin älykkäiden kuljetusyritysten energiankulutuksen seuranta- ja kannustinjärjestelmien rakentamisen. Älykkäissä järjestelmissä kuljettajan vaikutus polttoaineenkulutukseen saadaan erotettua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta, jolloin kuljettajien oikeuden­mukainen vertailu, palkitseminen ja kohdennettu kouluttaminen ovat mahdollisia. Kuljettajien taloudellisen ajotavan kannustinjärjestelmällä voidaan parantaa ja pitkittää taloudellisen ajotavan koulutusten vaikutuksia, mikä tuo säästöjä kuljetusyritykselle. Onnistunut seuranta- ja kannustinjärjestelmä kiinnittää koko yrityksen henkilöstön huomion taloudelliseen ajotapaan ja kannustaa niin henkilökohtaiseen panokseen kuin yhteistyöhön kuljetusyrityksen energiankulutuksen pienentämiseksi ja siten yrityksen kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tässä tutkimuksessa Tampereen kaupungin liikennelaitokselle (TKL) kehitetty seurantajärjestelmä on osoittautunut periaatteiltaan toimivaksi kaupunkibussiliikenteen käyttöön. TKL:n järjestelmän ytimessä olevaa laitteistoa ja vertailuryhmäajattelua voidaan soveltaa myös pitkämatkaiseen bussiliikenteeseen ja kuorma-autoliikenteeseen.


Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 74 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-2107-2 · ISBN 978-952-15-2108-9 ›

English summary includedEnergy efficiency monitoring and incentive systems in transportation companies