Artikkeli: Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009

Tutkimusraportti: Jyväskylän seudun liikennetutkimus 2009

Jyväskylän seudulla tehtiin syystalvella 2009 liikennetutkimus, jossa selvitettiin seudun asukkaiden matkustustottumuksia sekä liikenteen määrää ja ulkoisen ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja noin 4400 seudun asukkaan päivittäisistä matkoista. Lisäksi ajoneuvoliikenteen tutkimukseen osallistui noin 13 000 ajoneuvon kuljettajaa. Vastaava liikennetutkimus on tätä aiemmin toteutettu Jyväskylän seudulla vuonna 1989.

Liikennetutkimuksen ovat toteuttaneet Keski‐Suomen ELY‐keskus, Jyväskylän seudun kunnat sekä Keski‐Suomen liitto. Liikennetutkimuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Destia Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, FinnRaj Oy ja Strafica Oy. Liikennetutkimuksen puhelinhaastatteluista ja Internet‐lomakkeiden toteutuksesta on vastannut Innolink Research Oy.

Liikennetutkimuksen tulokset on raportoitu viidessä osaraportissa:

  • Yhteenvetoraportti: Liikenteen nykytila Jyväskylän seudulla
  • Osaraportti 1: Henkilöliikennetutkimus
  • Osaraportti 2: Ajoneuvoliikenteen tutkimus
  • Osaraportti 3: Ajoneuvoliikenteen laskennat
  • Osaraportti 4: Kevyen liikenteen laskennat

Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen 2009 raportit