Artikkeli: Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Tutkimusraportti: Junamatkustajien kokema täsmällisyys

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää kaukojunaliikenteen eri asiakasryhmien kokeman epätäsmällisyyden arvoa sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta siihen, miten junamatkustajat kokevat junan myöhästymisen tai myöhästymisen mahdollisuuden. Tutkimus on toteutettu Liikenneviraston ja VR:n toimeksiannosta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Junaliikenteen täsmällisyyttä mitataan useimmiten myöhästymistilastoilla, jotka kuvaavat myöhässä kulkevien ajoneuvojen määrää tai osuutta. Esimerkiksi kaukojunaliikenteessä myöhästymisen rajana on käytetty viittä minuuttia. Matkustajien kokemasta täsmällisyydestä on käytettävissä melko vähän tietoa.

Täsmällisyyden kokemisen on monissa eri tutkimuksissa havaittu vaikuttavan matkapäätöksiin. Junaliikenteen epätäsmällisyys ja epävarmuus aikataulujen luotettavuudesta voi heijastua kulkutavan valinnan lisäksi odotettuun matka-aikaan, jolloin matkustaja pyrkii valitsemaan esimerkiksi aikaisemman yhteyden ja matkustajan kokema kokonaismatka-aika pitenee huomattavasti. Vaikutukset ovat erilaisissa matka- ja matkustajaryhmissä erilaisia.

Matkustajien kokemaa täsmällisyyttä koskevia tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kulkutavan valintaan vaikuttavien tekijöiden arvioinnissa, täsmällisyyttä parantavien hankkeiden vaikutusten arvioinnissa, aikataulujen ja matkustajapalvelujen suunnittelussa, joukkoliikenteen palvelutason parantamisessa ja asiakastyytyväisyystutkimusten tuottamien tietojen syventämisessä.


Junamatkustajien kokema täsmällisyys. Täsmällisyyden arvottaminen kaukojunaliikenteessä -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 54/2013 · ISBN 978-952-255-380-5 ›

English summary included / Train passengers’ perception of punctuality
Med svenskt sammandrag / Punktlighet ur tågresenärernas synvinkel