Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen kausilipputarjonnan kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla

Tutkimusraportti: Joukkoliikenteen kausilipputarjonnan kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen satunnaismatkustajat ovat kaupunkiseuduilla suuri ja potentiaalinen matkustajaryhmä, jonka joukkoliikennematkustuksen lisäämisellä on merkittävä vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisilla lipputyypeillä olisi mahdollista saada joukkoliikenteellä satunnaisesti matkustavia nykyistä useammin joukkoliikenteen matkustajiksi. 

Satunnaismatkustuksella tarkoitetaan tässä joukkoliikenteen käyttöä vähintään kerran kuukaudessa, mutta enintään muutaman kerran viikossa. Satunnaismatkustajat ovat usein autollisia matkustajia, jotka kuitenkin suhtautuvat joukkoliikenteen käytön lisäämiseen myönteisesti. Lippuvalikoimasta puuttuvat heille suunnatut lipputyypit, joten satunnaismatkustajat käyttävät yleensä kerta- ja arvolippuja, ja maksavat matkastaan näin enemmän kuin kausilippua käyttävät.

Mahdollisia lipputyyppejä on selvitetty kirjallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen keinoin ja niiden soveltuvuutta ja houkuttelevuutta tutkitaan haastattelututkimuksella ja ryhmäkeskusteluilla. Tutkimuksen kohdekaupunkiseutuna oli Tampereen seutu, mutta tulokset ovat yleistettävissä myös muille suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi.

Lippulajeja koskeva tutkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön vuosina 2004–2007 toteutettua joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa (JOTU). Tutkimus on tehty Tampereen teknillisessä yliopistossa, jossa tutkimusryhmään ovat kuuluneet tutkimusapulainen Terhi Svenns, erikoistutkija Hanna Kalenoja ja tutkija Essi Sinisalo. Tutkimusryhmää on ohjannut professori Harri Kallberg. Tutkimus on Terhi Svennsin diplomityö.

Joukkoliikenteen kausilipputarjonnan kehittämismahdollisuudet kaupunkiseuduilla -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 58/2007 · ISBN 978-952-201-944-8 · ISBN 978-952-201-945-5 ›