Artikkeli: Tutkimusraportti: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa

Tutkimusraportti: Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eurooppalaista joukkoliikennettä, sille asetettuja tavoitteita ja kuvataan erityisesti onnistuneita esimerkkejä. Vahva tahtotila pyrkiä korkeaan joukkoliikenteen osuuteen ratkaisee paljon. Ilman sitä toimenpiteet hajoavat sirpaleiseksi kokoelmaksi, jossa kyllä kuluu resursseja, mutta lopputulos on sattumanvarainen.

Joukkoliikenne on erittäin keskeinen elementti kaupunkiseutujen liikennejärjestelmissä ja sen kehittämisellä voidaan edistää hyvää kaupunkikehitystä. Vaikka joukkojen määrä on kasvanut, joillakin kaupunkideuduilla joukkoliikenteen osuus on alenevalla käyrällä. Joukkoliikenne ei silloin ole kyennyt tarjoamaan sellaista palvelutasoa, jollaista nykyihiminen vaatii. Asiaan on puututtava ja varattava resurssit suunnan kääntämiseen, koska joukkoliikenteen aleneva kehitys heikentää monia muita kaupunkiseudun kehittymisedellytyksiä.

Tutkimuksessa mukana olleissa eurooppalaisissa kaupungeissa liikenne on ymmärretty muun muassa kaupunkien vetovoimaisuuden ja elämän laadun näkökulmista. Raportti antaa toivottavasti virikkeitä keskusteluun, liikennejärjestelmän näkemiseen oikeassa asiayhteydessään sekä kaupunkiseutujen parempaan tulevaisuuteen.

Tutkimus on toteutettu Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa, ja se on Juha-Pekka Häyrysen diplomityö.

Joukkoliikenne eurooppalaisissa kaupungeissa -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 58 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1307-1 ›