Artikkeli: Tutkimusraportti: Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita

Tutkimusraportti: Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita

Pienenä ja avoimena taloutena ulkomaankaupan merkitys Suomelle on suuri. Tästä kaupasta valtaosa on Itämeren merikuljetusten varassa. Toimintaympäristön muuttuessa, esimerkiksi energian hinnan kohotessa, myös Itämeren kuljetusjärjestelmään kohdistuu jatkuva muutospaine. Kyky hallita tätä muutosta vaikuttaa ratkaisevasti pitkän aikavälin kilpailukykyymme.

Tässä visionäärisessä tutkimuksessa on kartoitettu Itämeren toimintaympäristön kannalta merkittäviä megatrendejä ja arvioitu, miten ne vaikuttavat toimintaympäristön kehittymiseen ja miten tämä kehitys edelleen heijastuu Itämeren alueen kuljetusjärjestelmään Suomen näkökulmasta. Vertailemalla erilaisia mahdollisia skenaarioita ja niiden vaikutuksia tarjotaan alan toimijoille nykyistä selkeämpi kuva tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Näin toimijoilla on mahdollisuus vastata muutokseen mahdollisimman ennakoivasti.

Työn tarkoituksena ei ollut määrittää todennäköisintä tai toivottavinta skenaariota, vaan objektiivisesti luodata erilaisia vaihtoehtoja ja ääripäitä. Mitä skenaariota kohti todellisuus aikanaan kulkee, riippuu paljon poliittisesta päätöksenteosta. Esimerkiksi rikkirajoitusten voimaantulo, joka tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, sulkee pois osan skenaarioista, mutta avaa oven kaikkiin muihin. Tutkimus toimii ohjenuorana tulevaisuuteen.

Työn on tilannut Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja sen toteutuksesta on vastannut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.


Itämeren kuljetusjärjestelmän tulevaisuuden skenaarioita. Vaikutukset Suomen näkökulmasta -raportti (pdf) Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla
‹ Trafin julkaisuja 18/2011 · ISBN 978-952-5893-34-2 ›

English summary included / Future scenarios for the Baltic Sea transport system. Influences from Finland’s perspective
Med svenskt sammandragFramtidsscenarier för transportsystemet i Östersjön. Påverkan ur Finlands perspektiv