Artikkeli: Tutkimusraportti: Hybridibussit – kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta

Tutkimusraportti: Hybridibussit – kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta

Diesel- ja sähkömoottorilla varustettuja hybridilinja-autoja on ollut liikenteessä jo yli kymmenen vuotta. Hybridibussit olivat markkinoille tullessaanvat kuitenkin olleet  huomattavasti kalliimpia hankintahinnaltaan kuin perinteiset dieselbussit, joten niiden yleistyminen on ollute ovat yleistyneet hidastataasti. Hybriditeknologian kehitys on parantanut hybridibussien luotettavuutta ja laskenut niiden hankintahintaa lähemmäksi dieselbusseja.

Hybridibussien käyttöönoton tukemiseksi käynnistettiin keväällä 2012 tutkimushanke, jonka toteuttivat Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Turun ammattikorkeakoulu sekä Aalto-yliopisto yhdessä Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa. Tutkimukseen sisältyi Aalto-yliopiston toteuttama hybridibussien energiankulutuksen mallinnus ja simulointi, Vernen toteuttama todellisen polttoaineenkulutuksen seuranta ja siihen vaikuttavien tekijöiden analyysi Turussa, Tampereella ja Helsingissä, sekä Turun AMK:n toteuttama kuljettajakoulutus Turun kaupunkiliikenteen kuljettajille. Tutkimuksessa kerättyjen tietojen pohjalta tehtiin investointilaskuri, jonka avulla voidaan verrata diesel- ja hybridibussien elinkaarikustannuksia. Tutkimuksen tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen: Onko hybridibussien käyttö kaupunkien linjaliikenteessä kokonaistaloudellisesti kannattavaa?

HYBRIDI2-etukansi


Hybridibussit – kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta-raportti (pdf)
‹ ISBN 978-952-15-3250-4 ›