Artikkeli: Tutkimusraportti: Hervannan joukkoliikennetutkimus

Tutkimusraportti: Hervannan joukkoliikennetutkimus

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu Hervannassa työskentelevien ja opiskelevien näkemyksiä ja toiveita kahdesta suunnitteilla olevasta uudesta joukkoliikennelinjasta sekä Hervannan joukkoliikennepalveluiden palvelutasosta. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2007 internet-kyselynä, joka suunnattiin Hermiankadun, Korkeakoulunkadun ja Hervannan valtaväylän alueen työpaikkakeskittymiin. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa suunnitteilla olevien linjojen potentiaalisista käyttäjämääristä sekä linjojen aikatauluja ja reittejä koskevista toiveista. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Hervannan joukkoliikennelinjaston kehittämiseen myös pidemmällä aikavälillä.

Hanke on toteutettu Tampereen kaupungin toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Työn tekemiseen ovat osallistuneet tutkimusapulainen Piritta Laitakari, erikoistutkija Hanna Kalenoja ja tutkija Kaisuliina Vihanti.

Hervanta on kasvava ja kehittyvä kaupunginosa, jossa on asuinalueiden lisäksi työpaikkaalueita, eri asteiden oppilaitoksia ja kauppakeskus. Hervantaan on syntynyt paljon uusia työpaikkoja etenkin Hermiankadun alueelle ja Hervannan valtaväylän varteen, ja alueella työssäkäyvien määrän on ennakoitu kasvavan myös tulevaisuudessa. Työpaikkojen määrän kasvu näkyy kasvavina aamu- ja iltaruuhkina, kun suuri osa työssäkäyvistä kulkee työmatkansa henkilöautolla. Myös joukkoliikenteellä on suuri merkitys Hervannan työpaikka-alueiden saavutettavuuden kannalta. Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi työmatkaliikenteeseen tarvitaan suoria ja nopeita yhteyksiä Tampereen keskustasta ja asuinalueilta Hervannan työpaikka-alueille.

Hervannan joukkoliikennetutkimus -raportti (pdf)
‹ Työraportti 11 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät ›