Artikkeli: Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Tutkimusraportti: Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Halpalentoyhtiöt ovat 2000-luvulla nousseet merkittäväksi osaksi kansainvälistä lentoliikennettä, ja niiden aseman uskotaan tulevaisuudessa edelleen vahvistuvan. Suomessa halpalentoliikenne ei kuitenkaan ole saavuttanut samanlaista asemaa kuin muualla Euroopassa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen potentiaali halpalentoliikenteellä Suomessa on, ja mitä tämän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää.

Halpalentoyhtiöiden erilaisista toimintamalleista johtuen myös niiden tavat valita uusia kohteita vaihtelevat suuresti. Tärkeimpiä arvioitavia tekijöitä ovat vaikutusalueen väestömäärä ja kohteen vetovoimaisuus. Näiden ohella mm. demografia, etniset yhteisöt, elinkeinoelämä ja kohteen etäisyys otetaan huomioon. Alhaisimman kustannustason halpalentoyhtiöille on lisäksi tärkeää, että lentoasema pystyy tarjoamaan niiden edellyttämää palvelukonseptia. Lentoyhtiöillä on kohteiden valinnassa suurin päätösvalta. Muiden osapuolten on sopeuduttava niiden toimintatapoihin ja vaatimuksiin.

Kun edellä mainittuja tekijöitä arvioidaan Suomen kohteiden näkökulmasta, havaitaan suurimmiksi ongelmiksi alhainen väestömäärä ja suuret etäisyydet. Lisäksi vain Tampereen ja Turun lentoasemat tarjoavat Ryanairin ja Wizz Airin kaltaisten yhtiöiden edellyttämää halpalentokonseptia. Näiden kaupunkien ohella pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Lappeenrannassa on riittävä kysyntäpotentiaali halpalentoliikenteelle. Lappeenrannassa tämän mahdollistaa Pietarin läheisyys. Myös Lapin-matkailu on halpalentoyhtiöille hyödyntämätön mahdollisuus.

Mikäli Lappeenrannan, Oulun tai Lapin lentoasemat aikovat tavoitella halpalentoyhtiöitä, on niiden tehtävä asiasta selkeä päätös ja toimittava sen edellyttämällä tavalla. Päätöksiä tehtäessä on ymmärrettävä sekä halpalentoliikenteen erilaiset toimintatavat että mahdolliset seuraukset. Yksi suurimmista ongelmista Suomessa on, ettei halpalentoliikennettä nähdä riittävästi osana matkailuelinkeinoa. Halpalentotoiminta vaatii investointeja ja matkailun kehittämistä, joihin lentoasemilla ei useimmiten ole yksin mahdollisuuksia. Halpalentoliikenne ei ole lentoasemalle yhtä tuottavaa kuin perinteisten lentoyhtiöiden liikenne, ja siksi lentoaseman oheisliiketoiminnan merkitys on hyvin suuri. Myös seutukuntien ja muiden kolmansien osapuolten valmiutta osallistua taloudellisen riskin jakamiseen tulisi arvioida.

Tutkimus on Tuomo Lappin diplomityö. Työtä on ohjannut professori Jorma Mäntynen, ja sen toteuttamisessa on avustanut myös erikoistutkija Harri Rauhamäki.

Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 71 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät · ISBN 978-952-15-2025-9 · ISBN 978-952-15-2026-6 ›