Artikkeli: Tutkimusraportti: Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät – Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040

Tutkimusraportti: Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät – Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040

Tulevien vuosikymmenten aikana suomalaisten ikärakenne muuttuu, kun suuret ikäluokat siirtyvät ikääntyneiden ryhmään. Tulevaisuudessa on myös todennäköistä, että ajokortista ei luovuta yhtä nuorella iällä kuin nykyään. Toisaalta taas erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla nuorten ajokortin hankinta saattaa siirtyä myöhemmälle iälle, jolloin ajokorttia ei hankitakaan heti, kun se iän puolesta olisi mahdollista.

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu ajokortin hankintaan ja ajokortista luopumiseen vaikuttavia tekijöitä alueittain ja ikäryhmittäin. Tutkimuksessa on myös tarkennettu vuonna 2008 tehdyn esiselvityksen ennustetta henkilöauton ajokortin haltijoiden jakautumisesta erilaisiin ryhmiin vuosille 2020–2040.

Tutkimus on tehty Ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Hankkeen ovat toteuttaneet erikoistutkija Hanna Kalenoja ja tutkimusapulainen Hanne Tiikkaja.


Henkilöauton ajokortin haltijaryhmät – Ennuste ajokortin haltijoista vuosille 2010–2040 -raportti (pdf) Liikenteen turvallisuusviraston sivuilla
‹ Trafin julkaisuja 3/2010 · ISBN 978-952-5893-03-8 ›

English summary included / Passenger car driving licence holder groups – forecast of car driving licence holders for the years 2020–2040
Med svenskt sammandragGrupper av innehavare av personbilskörkort – prognos för körrättsinnehavare för åren 2020–2040