Artikkeli: Tutkimusraportti: Elinkeinoelämä ja vähäliikenteinen tieverkko

Tutkimusraportti: Elinkeinoelämä ja vähäliikenteinen tieverkko

Elinkeinoelämän kuljetustarpeita vähäliikenteisen tieverkon kannalta on tässä tutkimuksessa tarkasteltu vähäliikenteistä tieverkkoa käyttävien tärkeimpien kuljetusintensiivisten toimialojen näkökulmasta. Tutkimuksessa on selvitetty Suomen elinkeinorakennetta ja eri toimialojen sijoittumista maakunnallisella tasolla sekä suurimpien kuljetusvirtojen suuntautumista. Toisaalta tarkastelunäkökulmana on ollut valittujen toimialojen kuljetusketjujen ominaisuudet ja niiden kehitysnäkymät sekä yleiset logistiikan kehityssuuntaukset. Tarkastelu tuottaa tienpidon suunnitteluun tärkeää perusaineistoa elinkeinoelämän näkökulmasta, joka on Suomen kansantalouden kannalta tärkeä tienkäyttäjäryhmä.

Tutkimus on tehty Tiehallinnon tilauksesta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Se on osa Tiehallinnon strategista projektia S14, Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito.

Elinkeinoelämä ja vähäliikenteinen tieverkko -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Tiehallinnon selvityksiä 51/2003 · ISBN 951-803-144-4 · ISBN 951-803-145-2 ›