Artikkeli: Tutkimusraportti: APGM-laitteen käyttäjätutkimus

Tutkimusraportti: APGM-laitteen käyttäjätutkimus

APGM-järjestelmän käyttäjätutkimus on toteutettu osana hanketta APGM Tampere – Kevyen automaattisen liikennemuodon soveltuvuuden arviointi alueiden sisäiseen joukkoliikenteeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää järjestelmän soveltuvuutta Hervannan kohdealueelle. Lisäksi täydentävänä kohdealueena on ollut tiivisti rakennettu Tampereen yliopistollisen keskussairaalan alue. Käyttäjätutkimus on toteutettu Hervannan suunnittelualueella. Tähän osaraporttiin on koottu ryhmähaastatteluina toteutetun käyttäjätutkimuksen tulokset. Hanke on kokonaisuudessaan raportoitu julkaisussa APGM feasibility study case Tampere.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet ja yksityisten kulkutapojen suosio päivittäisissä kulkutapavalinnoissa on kasvanut. Henkilöautoistumisen myötä yhä useammassa kotitaloudessa on auto tai useampia autoja, jolloin jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä on kaupunkiseuduillakin vähentynyt. Perinteisen joukkoliikenteen on vaikea kilpailla henkilöautoliikenteen kanssa matka-ajassa tai matkustusmukavuudessa. Ruuhkautuminen ja liikenteen ympäristöongelmat ovat kannustaneet kehittämään innovatiivisia lähestymistapoja joukkoliikennepalvelujen kehittämiseksi. Kutsuohjattu henkilökohtainen joukkoliikenne (PRT, personal rapid transit) sisältää ominaisuuksia sekä yksilöllisistä kulkutavoista että julkisesta liikenteestä. PRT-järjestelmässä matka-aika on perinteistä joukkoliikenteen matka-aikaa lyhyempi ja ajoneuvo on vain yhden matkustajan tai hänen seurueensa käytössä määränpäähän asti.

Suomessa Hyvinkään Techvilla Oy yhteistyössä eri osapuolten kanssa on kehittämässä APGM-järjestelmää (Automated People and Goods Movers). Kehitystyön taustalla on hissien tekninen tuotekehitys, joten Suomessa kehitteillä oleva järjestelmä eroaa monin tavoin muualla rakenteilla olevista järjestelmistä. APGM-laitteen kehitystyö on etenemässä prototyyppivaiheeseen, jossa tarvitaan tietoa esimerkiksi matkustajien toiveista ja odotuksista järjestelmän toiminnan suhteen.

Hanke on toteutettu Tampereen teknillisen yliopistossa yhdyskuntasuunnittelun laitoksen ja liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksen yhteistyönä. Hankkeen tutkimusryhmää on johtanut professori Terttu Pakarinen. Tutkimusryhmään ovat kuuluneet tutkija Kimmo Ylä-Anttila ja tutkimusapulainen Antti Moisala yhdyskuntasuunnittelun laitokselta sekä professori Jorma Mäntynen, erikoistutkija Hanna Kalenoja, tutkija Stiina Säily ja tutkimusapulainen Essi Sinisalo liikenne- ja kuljetustekniikan laitokselta. Hanke on toteutettu TEKESin, Hervannan EU-ohjelman sekä Hyvinkään Techvilla Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden rahoituksella.

APGM-laitteen käyttäjätutkimus -raportti (pdf)
‹ Työraportti / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka ›