Artikkeli: Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimusraportti: Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia

ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely vuonna 2008 keskittyi älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Työskentelyssä suomalaisia älykkään liikenteen ja liiketoiminnan asiantuntijoita kuultiin internetkyselyn, haastatteluiden ja työpajojen kautta. Tavoitteena oli tunnistaa erityisen potentiaalisiksi koettuja liiketoiminta-alueita älykkään liikenteen kansainvälisillä markkinoilla.

Työskentelyssä tunnistetut suomalaistoimijoiden potentiaalisimmat liiketoiminta-alueet olivat joukkoliikenneinformaatioon sekä avoimeen telematiikka-alustaan liittyvä liiketoiminta. Joukkoliikenneinformaatio ja siihen liittyvä osaaminen on Suomessa verrattain hyvällä tasolla, ja palveluiden kysyntä kasvaa eri kulkumuodoissa ja eri puolilla maailmaa. Avoin telematiikka-alusta puolestaan tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia, kun hyvinkin erilaiset palvelut voisivat toteutua samassa laitteessa.

Joukkoliikenneinformaatioon perustuvien palveluiden perusedellytyksenä on datan luotettavuus. Palvelu, jossa on datasta johtuvia puutteita, ei saavuta menestystä. Joukkoliikenneinformaatioon perustuvien palveluiden haasteena on myös vähäiseksi todettu maksuhalukkuus. Vaihtoehtoina nähdään, että joukkoliikenneinformaatio sidotaan osaksi joukkoliikennepalvelua tai että joukkoliikenneinformaatio on osana jotakin muuta käyttäjälle suunnattua palvelua, jolloin palvelusta maksaminen on luontevaa.

Avoin telematiikka-alusta mahdollistaa erilaisia palveluita, joita ovat esimerkiksi ajoneuvoveron ja liikennevakuutuksen seisontapäiväilmoitus, ajoperusteinen autovakuutus, sähköinen ajopäiväkirja, ajosuoritteeseen perustuva autoedun verotusarvo ja ajoneuvon kilometriperusteinen leasingmaksu. Valtaosa palveluista on periaatteessa toteutettavissa välittömästi, ilman esimerkiksi lainsäädännön muutoksia. Kun yksittäisen palvelun ei itsessään uskota olevan menestys, voi läpilyönti markkinoilla tapahtua usean palvelun toimiessa samalla alustalla.

Suomalaiset älykkään liikenteen toimijat toivovat tiivistä yhteistyötä. Erityisesti tulisi panostaa toimivien arvoketjujen muodostamiseen. Tulevaisuudessa verkostoitumisen merkityksen katsottiin korostuvan. Kun älykästä liikennettä kehitetään kaikkialla, on mahdolliset kilpailuedut hyödynnettävä nopeasti.

Työskentelyn raportoinnista ovat vastanneet Markus Pöllänen ja Maiju Lintusaari Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Jarmo Markula InnoLiito Konseptitoimistosta.

Älykkään liikenteen liiketoimintamahdollisuuksia. ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely 2008 -raportti (pdf) ITS Finlandin sivuilla
‹ ITS Finland julkaisu 12/2008 · ISBN 978-952-5565-11-4 ›