Etusivu » Tutkimusalueet » Ihmisläheinen kaupunkiliikenne » PYKÄLÄ II -projekti » PYKÄLÄ II -tutkimusryhmän esittely

PYKÄLÄ II -tutkimusryhmän esittely

Jorma Mäntynen, professori, hankkeen vastuullinen johtaja

Hankkeen johtajana toimii liikenne- ja kuljetustekniikan professori Jorma Mäntynen. Professori Mäntynen on johtanut lukuisia liikenteen, kuljetusten ja logistiikan tutkimushankkeita vuodesta 1991 lähtien. Hänellä on vahva kokemus liikenteen ja logistiikan tutkimuksesta.

Kalle Vaismaa, DI, TM, projektipäällikkö

Projektipäällikkö, tutkija Kalle Vaismaa on tutkinut pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liittyviä teemoja jo 1990-luvulla TTY:n Liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella. Vuonna 2008 Vaismaa palasi tutkijaksi TTY:lle Liikenteen tutkimuskeskus Verneen ja on toiminut projektipäällikkönä ja tutkijana muun muassa PYKÄLÄ I-projektissa. Myös PYKÄLÄ II -hankkeessa hän on projektipäällikkönä ja osallistuu laajasti tutkimushankkeen toteuttamiseen.

Pasi Metsäpuro, DI, tutkija

Tutkija Pasi Metsäpuro on valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2010 pääaineenaan liikennetuotanto ja logistiikka. Hän on toiminut TTY:llä tutkimusapulaisena vuodesta 2009 lähtien ja tutkijana vuodesta 2010. Metsäpuro on toiminut tutkijana liikenteen energiatehokkuuteen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen liittyvissä hankkeissa. PYKÄLÄ II -hankkeessa hän on mukana erityisesti pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin kartoittamiseen liittyvässä osiossa.

 Terhi Luukkonen, DI, tutkija

Terhi Luukkonen on työskennellyt Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella alkuvuodesta 2010 lähtien. Aluksi Luukkonen työsti diplomityötään PYKÄLÄ I-hankkeeseen liittyen pyöräilyn ja kävelyn seurantamenetelmistä. Muut työtehtävät ovat liittyneet pääasiassa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. PYKÄLÄ II-hankkeessa Terhi Luukkonen on mukana erityisesti kävelyalueiden liikennejärjestelmään sekä pyöräilyn ja kävelyn seurannan kehittämiseen liittyvässä tutkimuksessa.

Tuuli Rantala, DI, tutkija

Tuuli Rantala on työskennellyt Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella vuodesta 2009 lähtien. Tänä aikana hän on työskennellyt muun muassa raideliikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvissä hankkeissa. Tuuli Rantala on PYKÄLÄ II-hankkeessa mukana erityisesti tutkimassa edellytyksiä kävelyalueiden elinvoimaisuudelle sekä kävelyn ja pyöräilyn seurannalle.

Kaisa Karhula, DI, tutkija

Kaisa Karhula on työskennellyt Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella syksystä 2009 lähtien. Työtehtävät vuosien varrella ovat liittyneet lähinnä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen suomalaisissa kaupungeissa. PYKÄLÄ II-hankkeessa Karhula on mukana erityisesti kävelyolosuhteiden laatuun eri elinympäristöissä sekä pyöräilyn talvihoitoon liittyvässä tutkimuksessa.