Etusivu » Tutkimusalueet » Ihmisläheinen kaupunkiliikenne » PYKÄLÄ II -projekti » Projektin tavoitteet ja sisältö

Projektin tavoitteet ja sisältö

1. Projektin tavoite

  • esittää konkreettisia toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn potentiaalin hyödyntämiseksi entistä paremmin
  • tuottaa tietoa liikenteen ja maankäytön suunnitteluun luoda yhä parempia edellytyksiä pyöräilylle ja kävelylle kaupungeissa
  • edistää arki- ja terveysliikuntaa kohdekaupungeissa
  • tarjota tietoa pyöräily- ja kävelymyönteisen päätöksenteon varmistamiseksi ja kehityksen seuraamiseksi

2. Projektin sisältö ja toteutus

Projektin aineisto kootaan neljällä eri osa-alueella, jotka on esitetty alla olevassa kuvassa. Projektissa selvitetään pyöräilyn potentiaalia suomalaisissa kaupungeissa, kartoitetaan eri käyttäjäryhmien tarpeet pyöräilyn kehittämiselle, määritetään edellytykset kävelykeskustan sekä muiden kävelyalueiden elinvoimaisuudelle, tutkitaan kävelykatujen vaikutuksia liike-elämälle, kartoitetaan parhaita käytäntöjä pyöräily- ja kävelyväylien talvihoidossa ja pyöräilyhankkeiden kustannusanalyyseissä Euroopan eri maissa sekä kehitetään pyöräilyn ja kävelyn seurantaa Suomessa.


Kootun aineiston pohjalta esitetään, miten potentiaalia voi hyödyntää entistä paremmin kaupungeissa. Tutkimustieto saatetaan projektin aikana käytäntöön tukemalla yhteistyötahoja erilaisissa hankkeissa. Tutkimuksessa tuotetaan materiaalia, joka antaa lisätietoa pyöräilyn ja kävelyn suunnittelun sekä positiivisen päätöksenteon edistämiseen.