Kevään 2014 foorumit

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva on ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä käynnistämä hanke. Sen valmistelusta vastaa viime toukokuussa asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, Liikennevirasto, ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Kehityskuvassa muodostetaan valtakunnallinen näkemys siitä, millainen on pitkän aikavälin tavoiteltava aluerakenne ja sitä tukeva liikennejärjestelmä.

ALLI-työssä on talven aikana muodostettu kehityskuvavaihtoehtojen luonnoksia, joihin haetaan sidosryhmien näkemyksiä toukokuun foorumeissa. Foorumit on järjestetty kolmena samansisältöisenä tilaisuutena seuraavasti:

  • ma 5.5. klo 9.30–16, Oulu, Hotelli Lasaretti, Kasarmintie 13 | ohjelma
  • ti 6.5. klo 9.30–16, Jyväskylä, Paviljonki, Lutakonaukio 12 | ohjelma
  • pe 9.5. klo 9.30–16, Helsinki, Pasila, JK Kitchen, Ratapihantie 9 | ohjelma

Foorumien esittelyaineisto:

Lisätietoja foorumeista ja ALLI-hankkeesta antavat tarvittaessa ympäristöneuvos Timo Turunen ympäristöministeriöstä (p. 0400 143 941, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi) ja tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja Tampereen teknillisestä yliopistosta (p. 040 849 0290).


.

.

.

.

.

.

.