Kehityskuvan muodostaminen

Kehityskuva muodostetaan vuosina 2013–2014 eri hallinnonalojen yhteisenä työnä – näin väestön, tuotannon, palvelujen, elinkeinoelämän, liikennejärjestelmän ja luonnonvarojen näkökulmat eivät kehityskuvatyössä jää erillisiksi poikkileikkaustarkasteluikseen vaan niiden avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva tavoitteellisesta tulevasta aluerakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Kehityskuvan laatimisesta vastaa ympäristöministeriön keväällä 2013 asettama työryhmä.

Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö käynnistivät vuonna 2012 kehityskuvan valmistelun pohjustustyöllä, johon osallistui myös sektori- ja aluehallinnon edustajia. Pohjustustyössä koottiin tietoa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän lähtökohdista kartoittamalla tärkeimpiä osatekijöitä, niissä tapahtunutta kehitystä sekä tunnistamalla aluerakenteen ja liikennejärjestelmän merkittävimpiä tulevaisuuden muutostekijöitä ja ennakointiteemoja.

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän tärkeimpinä teemoina on pohjustustyössä tunnistettu väestön, luonnonvarojen ja ekosysteemipalvelujen, tuotannon ja palvelujen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin sekä kansainvälisen toimintaympäristön erilaiset osatekijät.

alliprosessi
.

.

.

.

.

.

.

Kehityskuvan muodostamisen vaiheet

Missio

Ennakointi

Visiointi

Konkretisointi