Etusivu » Tutkimusalueet » Integroitu liikennejärjestelmä » Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen pitkän aikavälin näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. Kehityskuvan on tarkoitus suunnata eri hallinnonalojen ja alueiden toimia vahvistamaan monikeskuksista ja verkottuvaa sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuvaa aluerakennetta.

Vaikka kehityskuva koskee Suomen aluerakennetta ja liikennejärjestelmää, alueellinen näkökulma ulottuu paljon Suomea laajemmalle, sillä lähialueiden, EU:n ja kasvavan globaalin vuorovaikutuksen painoarvo aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityksessä on suuri. Kehityskuva on myös tärkeä kansainvälisen vuoropuhelun väline erityisesti Itämeren ja EU-alueen yhteistyössä.

Kehityskuvaa laaditaan laajana hallintorajat ylittävänä yhteistyönä, johon osallistuvat muun muassa ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Liikenneviraston asiantuntijat. Työn eri vaiheisiin tuodaan erilaisten tärkeiden sidosryhmien, esimerkiksi maakuntien liittojen, seutuhallinnon edustajien ja elinkeinoelämän edustajien näkökulmia. Kehityskuvan valmistelussa otetaan huomioon myös sen sisällön kannalta keskeiset muut kansalliset kehitysprosessit, kuten tulevaisuusselonteko.


.

.

.

.

.

.

.

allisuomi