Etusivu » Tutkimusalueet » Integroitu liikennejärjestelmä

Integroitu liikennejärjestelmä

Integroitu liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena ja ymmärtää sen kytkennät yhteiskuntaan. Tavoittelemme laaja-alaista tarkastelutapaa, jossa tunnistetaan kysynnän ja tarjonnan, tarpeiden ja ratkaisujen yhteys sekä liikenteen rooli hyvän elämän mahdollistajana. Tarkasteluun kytkeytyvät luontevasti tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Integroitu liikennejärjestelmä tarkoittaa laajempaa kuin vain yksittäisen kulkutavan tai kuljetusmuodon näkökulmaa. Suomi on osa globaalia liikennejärjestelmää ja kansainvälinen kehitys vaikuttaa merkittävästi toimintaympäristöön.

Liikenteen iso kuva; liikenteen ja yhteiskunnan kehitysnäkyminen yhteys

Esimerkkejä tutkimusalueen hankkeista

  • Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva
  • Suomen meriliikenteen skenaariot 2030 – taustaraportti meriliikenteen strategiatyöhön

Tarkastelut koko liikennejärjestelmän tasolla ja yli liikennemuotorajojen

Esimerkkejä tutkimusalueen hankkeista

  • Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut
  • Henkilö- ja tavaraliikenteen kehityskuva 2035

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tutkimusalueen yhteyshenkilöön: Markus Pöllänen