Etusivu » Tutkimusalueet

Tutkimusalueet

Siirry Vernen uusille nettisivuille tästä

Vernen tutkimustoiminta tähtää liikennejärjestelmän kehittämiseen tieteen keinoin. Tunnistamme tutkimustarpeita sekä tuotamme uutta ja relevanttia tutkimustietoa.

Vernen tutkimusalueet ovat

Tyypillisimpiä Vernen tutkimuksissa hyödynnettyjä tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuustutkimus, haastattelut, kyselyt, asiantuntijatyöpajat, kenttätutkimukset, havainnointi ja analysointi. Analysoinnissa ja tutkimustulosten havainnollistamisessa ja visualisoinnissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, malleja ja ohjelmistoja. Oman menetelmällisen tulokulman liikennejärjestelmän tutkimukseen ja kehittämiseen antaa tulevaisuudentutkimus, jonka menetelmistä hyödynnetään mm. skenaario- ja Delfoi-menetelmää.