Artikkeli: Tutkijatohtori Heikki Liimatainen Suomen ilmastopaneeliin

Tutkijatohtori Heikki Liimatainen Suomen ilmastopaneeliin

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatohtori Heikki Liimatainen on nimetty Suomen ilmastopaneelin jäseneksi kaudelle 2014–2015. Liimatainen vahvistaa paneelin asiantuntemusta liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Ympäristöministeriön asettama ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä.

Ilmastopaneelissa on mukana neljätoista ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Työtä avustaa nelihenkinen sihteeristö.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä työskentelevä Heikki Liimatainen vahvistaa ilmastopaneelin asiantuntemusta liikenne- ja kuljetusjärjestelmiin liittyvissä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kysymyksissä.

Liimatainen (30) on ilmastopaneelin nuorin jäsen, mutta hän pitää ikäänsä etunaan.

−        Kunnioitan suuresti kokeneempien panelistien laajaa asiantuntemusta ilmastonmuutoksesta. Pyrin kuitenkin tuomaan omat näkemykseni rohkeasti esille. Se on tärkeää jo senkin vuoksi, että paneelin tavoite aidosta monitieteisyydestä toteutuu.

Tutkijatohtori Heikki Liimatainen

Tiede lähemmäs päätöksentekoa

Heikki Liimatainen väitteli tekniikan tohtoriksi TTY:ssä vuonna 2013. Väitöstyön aiheena oli Suomen tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus, ja sen tuloksia on julkaistu korkeatasoisissa kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Samanlainen tutkimus on tehty Liimataisen johdolla myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

−     Tutkimusten tavoitteena on ollut tuottaa päätöksenteon pohjaksi selkeitä lukuja kuljetusalan CO2-päästöjen menneestä kehityksestä ja tulevaisuuden vaihtoehdoista eri skenaarioissa. Liimatainen kertoo.

Myös ilmastopaneelin toiminnan tavoitteena on tuoda tiedettä lähemmäs päätöksentekoa. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat myös antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin.

Liikenteen päästöt kuriin

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidennes aiheutuu liikenteestä. Liikenne on myös merkittävin päästöjä aiheuttava sektori, joka ei kuulu päästökaupan piiriin.

−     Ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on kirjaimellisesti elintärkeää, joten liikkuvuuden rajoittaminen ei ole vaihtoehto, Liimatainen linjaa.

Liikenteen päästöjä on kuitenkin vähennettävä. Liimataisen mukaan toimenpiteet kohdistuvat kulkutapojen muutokseen, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusien energiamuotojen käyttöönottoon.

−     Julkisessa keskustelussa painottuu vahvasti autotekniikan kehittämisen näkökulma, mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikutusmahdollisuudet ovat suuremmat, jos moottorin käynnistäminen voidaan välttää kokonaan tai jos yhdellä moottorin käynnistämisellä voidaan hoitaa useamman kuin yhden henkilön tai yrityksen liikkumis- ja kuljetustarpeet.

Tuore ilmastopanelisti lupaa vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä myös omalta osaltaan.

−        Teen matkat ilmastonpaneelin tilaisuuksiin nollapäästöillä: Jyväskylässä kuljen kotoa rautatieasemalle pyörällä ja sieltä Helsinkiin vesivoimalla kulkevalla junalla.

Lisätietoja: Tutkijatohtori Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, heikki.liimatainen@tut.fi, 040 8490320

www.ilmastopaneeli.fi