Artikkeli: Tutkijat ehdottavat: lentokentälle etäohjatulla hybridi- tai sähköbussilla

Tutkijat ehdottavat: lentokentälle etäohjatulla hybridi- tai sähköbussilla

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) ovat yhteistyössä selvittäneet kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteen palvelumalleja. Uudentyyppisillä vähäpäästöisillä liityntäliikennepalveluilla voitaisiin tarjota joukkoliikenteeseen pohjautuvia vaihtoehtoja päivittäiseen liikkumiseen Aviapoliksen ja Marja-Vantaan alueilla.

Aviapoliksen alueelle tutkijat ehdottavat ProBus-liikennepalvelumallia, joka toteutettaisiin joko hybridi- tai sähkökäyttöisenä kutsuohjattuna linja-autona. Liikennöinti voitaisiin aloittaa rajatulla kohderyhmällä lentoaseman, hotellien ja toimistokeskittymien sekä kauppakeskus Jumbon välillä jo ennen kehäradan valmistumista.

Sekä Aviapoliksen että Marja-Vantaan alueella voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa myös Opt10-liikennepalvelumallia. Tässä mallissa matkustaja voisi tilata liikennevälineen luokseen esimerkiksi matkapuhelimella tai internetin kautta. Etävalvottu, ilman omaa kuljettajaa liikkuva palvelumalli olisi mahdollista ottaa käyttöön vuosina 2020–2030. Ennen automatisoitua vaihetta liikennepalvelu olisi mahdollista ottaa käyttöön kutsuohjattuna bussiliikenteenä, jolloin ajoneuvoa ohjaisi kuljettaja.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä – tutkimushanke (SYÖKSY) kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja:
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto
erikoistutkija Hanna Kalenoja, puh. 040 849 0290, hanna.kalenoja@tut.fi

Syöksy-hankkeen kotisivut:
http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php/SY%C3%96KSY