Artikkeli: Tutkimusraportti: Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Tutkimusraportti: Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Logistisena toimintaympäristönä kaupunki eroaa huomattavasti runkokuljetusten toimintaympäristöstä. Kaupungeissa etäisyydet ovat lyhyitä, mutta rakennusten tiivis sijoittelu ja olemassa oleva infrastruktuuri asettavat rajoituksia muun muassa kalustolle ja reittisuunnittelulle. Kaupunkilogistiikkaan liittyy lisäksi useita sidosryhmiä, joilla kaikilla on omat tarpeensa ja vaatimuksensa kaupunkilogistiikan kehittymiselle. Jatkuvasti muuttuva logistinen toimintaympäristö ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen edellyttävät uusien toimintamallien kehittämistä kestävämmän ja tehokkaamman kaupunkilogistiikan saavuttamiseksi.

Tässä raportissa kartoitetaan kaupunkilogistiikan yleisiä kehittämiskeinoja ja sitä, millaisin keinoin Tampereen kaupunkilogistiikkaa voidaan kehittää. Raportti on laadittu Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä osana Logistiikan Virtuaalinen Oppimisympäristö (Logivo) -tutkimusprojektia.

Kaupunkilogistiikan kehittämisessä keskeisimpinä keinoina nousi esille toiminnan määrätietoinen ohjaaminen ja kehittäminen, yhteinen visio tulevaisuudesta sekä informaation jakamisen merkitys. Tampereen kaupunkilogistiikan kehittämisessä on valtavasti potentiaalia ja soveltamalla raportissa esitettyjä esimerkkejä parhaista kansainvälistä käytännöistä toimintaa on mahdollista tehostaa ennestään.


Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen (pdf)
‹ Tutkimusraportti 87 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-3165-1 ›

English summary included / Methods to develop urban logistics