Artikkeli: Tieliikenteen skenaariot hahmottavat kehitysnäkymiä vuoteen 2030

Tieliikenteen skenaariot hahmottavat kehitysnäkymiä vuoteen 2030

Tieliikenne muuttuu toimintaympäristön muuttumisen ja aktiivisten kehittämistoimenpiteiden tuloksena. Trafin ja Liikenneviraston tilaamassa ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja muodostettiin neljä vaihtoehtoista skenaariota kehittymisestä vuoteen 2030.

Ikärakenteen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio ja digitalisaatio ovat megatrendejä, jotka muovaavat myös tieliikenteen kehittymistä ja ne nousevat eri tavoin esiin tutkimuksessa hahmotelluissa skenaarioissa. Monista hidastavista voimista huolimatta tulevaisuuden liikkumistarpeet ja -ratkaisut kehittyvät nopeasti ja tieliikenteen liikkumisen moninaisuus lisääntyy.

Ihmisten liikkumisen ja henkilöliikenteen tulevaisuutta Suomessa peilaavat kehitysvaihtoehdot kiteytettiin tutkimuksessa neljään skenaarioon: Vihreämpään suuntaan, Yhteisön voimin, Kasvua kohti ja Erot esille.

Lue lisää Trafin tiedotteesta ja tutkimusraportista.