Artikkeli: Tieliikenteen automaatio – tervetuloa!

Tieliikenteen automaatio – tervetuloa!

Tiistaina 9.5.2017 järjestetty Tieliikenteen automaatio -seminaari keräsi Finlandia-talolle yli 200 osallistujaa. Lisäksi tapahtumaa oli mahdollista seurata etänä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://trafi.videosync.fi/tieliikenteen_automaatio.

Robotisaatio ja automatisaatio, samoin kuin tieliikenteen automaatio, ovat olleet viime vuosien aikana paljon esillä. Seminaarin perusteella suurin hype näyttää nyt haihtuneen, ja keskustelussa korkeat odotukset, optimismi, realismi, pessimismi ja erilaiset pelot ja uhkakuvat kohtaavat toisensa. Tieliikenteen automaatio -seminaarissa esillä olleet esitykset, demonstraatiot ja näyttely osoittivat, että mm. monien kokeiluiden kautta on saavutettu parempi ymmärrys siitä, mitä automaatiolla tieliikenteessä tavoillaan ja mitkä ovat keskeisiä haasteita automatisaation etenemiselle.

Tieliikenteen automaatiossa Suomessa ovat esillä olleet erityisesti SOHJOA-hankkeen pikkubussit, joista yksi oli tapahtumassa esillä samaan aikaan, kun toinen oli ajossa TTY:n kampuksella. SOHJOA-tyyppisten bussien etuna kehittämistyössä on myönteinen imago osana julkista liikennettä. Automaattibussien yleistymiseen vaikuttavat erityisesti joukkoliikennepalveluita järjestävät tahot, kun taas automatisoituvien henkilöautojen osalta kuluttajien valinnat ratkaisevat, mitkä ratkaisut menestyvät markkinoilla. Pitkälle kehittyneet automaatioratkaisut voivat tarkoittaa ajoneuvojen hyvin korkeita valmistuskustannuksia, minkä seurauksena kuluttajat saattavat siirtyä hyödyntämään näitä ajoneuvoja omistajan sijaan palvelun käyttäjänä. Tämä puolestaan herättää jatkokysymyksen siitä, missä määrin autoilijat ovat valmiita luopumaan auton omistamisesta, jos toisaalta myös auton ajamisestakin luopuminen voi tuntua monille pitkään hyvin vieraalta ajatukselta. Samaan aikaan paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt raskaan liikenteen automaatio, joissa edetään liiketoiminnan ehdoin. Logistiikassa ja esimerkiksi satamissa automaation ja siihen vahvasti kytkeytyvän digitalisaation potentiaali on suuri, ja se on tunnistettu myös hallituksen puolivälitarkastelussa.

Seminaarissa oli monia kiinnostavia uusia avauksia ja ajatuksia, joista seuraavassa esille nostetaan vain muutamia. Trafin esille nostama tieliikenteen turvallisuustiedon luottamusverkosto, johon liittyen keskusteluita käynnistetään, herättää kiinnostusta niin Vernessä kuin myös varmasti monissa muissakin tutkimus- ja tiedeyhteisöissä, samoin kuin toivottavasti myös eri ajoneuvo-, käyttäjä- ja viranomaistoimijoissa. Liikenne- ja viestintäministeriö puolestaan toivotti tarvetulleiksi kommentteja juuri julkaistuun kaikki liikennemuodot kattavaan Liikenteen automaation ja robotiikan kehittämistoimenpiteiden tiekarttaan 2017-2019. Kokonaisuutena Suomen hallinnon avoimuus ja aktiivisuus vuorovaikutukseen tarjoaa erinomaisen lähtökohdan ketterällä ja verkostoitumista hyödyntävälle jatkokehittämiselle. Pyrkimys tarpeettoman sääntelyn välttämiseen ja normien joustava tulkinta mieluummin kuin uusien normien laatiminen tukevat Suomen mahdollisuuksia olla myös kansainvälisesti kiinnostava kohde automaatioratkaisujen kehittämiselle ja kokeiluille.

Seminaarissa kuultiin myös ajatuksia ja visioita tulevaisuuden liikennevalvonnan teknologioista. Kiinnostava näkymä on esimerkiksi siinä, että jos automaation edetessä ajoneuvo itse kykenee ottamaan vastuuta liikennesääntöjen noudattamisesta ja turvallisesta toiminnasta liikenteessä, puuttuuko ajoneuvo kuljettajan toimintaan – ja voisiko se jopa linkittyä liikennevalvontaan. Liikennevalvontaratkaisuna videokuva lisääntyy ja sen rooli kasvaa ja konenäköön yhdistettynä se tarjoaa mahdollisuuden kerätä huikean määrän dataa liikenteestä. Liikennevalvonnan osalta valmiina ratkaisuna, jossa Suomi on globaalisti edelläkävijänä, seminaarin näyttelyssä oli esillä automaattinen rekisterinkilpien lukulaite Revika. Kuvaavaa oli, että poliisiauton matkalla Malmilta Finlandia-talolle kyseisen auton Revika ehti lukea muutamien satojen rekisterikilpien tiedot ja näistä tunnistaa kymmenkunta autoa, joiden katsastuksissa, ajoneuvoveroissa tai liikennevakuutuksissa on puutteita.

Revika-laitteistoa poliisiautossa.