Artikkeli: Tehokkaampaa autoilua

Tehokkaampaa autoilua

Suomessa on liikenteessä 2,6 miljoonaa henkilöautoa, joiden keski-ikä on noin 12 vuotta. Kunnianhimoisten hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden edessä on Suomessakin puhuttu paljon autokannan uudistamisesta päästöjen vähentämiseksi. Päästöjen vähentäminen uuden autotekniikan kautta on kuitenkin hidasta nykyisillä autojen käyttötavoilla.

Keskimääräinen suomalainen auto on liikenteessä 30 minuuttia vuorokaudessa ja silloinkin kyydissä on keskimäärin vain 1,4 henkilöä. Auton tuottamana matkustussuorite on noin 70 henkilökilometriä vuorokaudessa. Teoreettisesti henkilöauton kuljetuskapasiteetti on vähintään 2000 hkm vuorokaudessa (13 tuntia liikenteessä keskinopeudella 30 km/h, kyydissä 5 henkilöä). Henkilöauton kuljetuskapasiteetista käytetään siis n. 3 %.

Autoa voisi käyttää tehokkaamminkin. Suomessakin toimii autojen yhteiskäyttöyrityksiä ja kimppakyytipalveluja, kuten City Car Club ja GreenRiders. Uusin innovaatio on yksityisautojen vuokrauspalvelut, kuten ranskalainen Buzzcar ja amerikkalainen RelayRides. Ei liene mahdotonta yhdistää nämä konseptit ”yksityisautojen kimppayhteiskäytöksi”, jolla autojen käyttöaste saadaan nostettua aivan uudelle tasolle.  Jos samaan konseptiin saadaan vielä yhdistettyä valtakunnan kaikissa joukkoliikennevälineissä matkustaminen ja kaupunkipyörien vuokraus yhdellä kuukausilaskulla jälkikäteen maksettuna, alkaa 2000-luvun kestävä liikennejärjestelmä olla kasassa.

Saumaton joukkoliikenne ja hyvät pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuudet vähentävät henkilöauton osuutta matkustussuoritteesta. Kimppakyyti vähentää matkustussuoritteen täyttämiseksi tarvittavaa henkilöautojen liikennesuoritetta ja jäljelle jääneet kilometrit ajetaan puhtaammin, koska tehokkaassa yhteiskäytössä olevat vanhat autot kuluvat nopeasti ja yhteiskäytön tulot mahdollistavat uusimpien vähäpäästöisten autojen hankinnan. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa päästäisiin pitkälle henkilöautojen tehokkaammalla käytöllä.

Liikenteen ympäristövaikutukset -kurssilla pohditaan näitäkin asioita jälleen tänä syksynä.