Tutkimuksen otannan poiminta

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimukseen kuuluu 12 kuntaa: Tampereen lisäksi tutkimusalueeseen kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi, Vesilahti, Akaa, Hämeenkyrö, Pälkäne ja Valkeakoski. Tutkimusalueella asuu noin 400 000 asukasta.

Henkilöhaastatteluihin on valittu satunnaisesti noin 16 500 asukasta seudun 6 vuotta täyttäneiden asukkaiden joukosta. Liikennetutkimukseen osallistujat on poimittu sattumanvaraisesti väestötietojärjestelmästä kunnittain siten, että otoksessa on yhtä suuri osuus eri-ikäisiä asukkaita kuin seudulla muutenkin. Tutkimukseen on valittu näin keskimäärin joka 24. yli 5-vuotias asukas. Kukin vastaaja edustaa tutkimuksessa omaa vastaajaryhmäänsä, jonka perusteella muodostetaan kuva koko seudun liikkumistarpeista.

Tutkimuksen toteutustapa ja otoksen poiminta noudattaa valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen toteutustapaa. Tässä tutkimuksessa saadaan kuitenkin tarkempaa tietoa juuri Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan asukkaiden liikkumistottumuksista.

Tutkimuksen otokseen on poimittu kunnittain vastaajia seuraavasti:

Akaa  660
Hämeenkyrö  490
Kangasala  1 100
Lempäälä  850
Nokia  1 200
Orivesi  460
Pirkkala  850
Pälkäne  460
Tampere  8 100
Valkeakoski  790
Vesilahti  460
Ylöjärvi 1 100
yhteensä  16 520