Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään vastaajan yhden arkivuorokauden aikana tekemiä matkoja. Lisäksi tutkimuksessa kysytään muutamia vastaajaan ja hänen kotitalouteensa liittyviä taustakysymyksiä, esimerkiksi kotitalouden kokoa ja autonomistusta. Huomatkaa, että vastaajalla tarkoitetaan tutkimukseen osallistuvaa henkilöä eli tässä tapauksessa lastanne.

Matkalla tarkoitetaan tutkimuksessa siirtymistä paikasta toiseen kävellen tai jollakin kulkuneuvolla. Matkoja ovat esimerkiksi siirtyminen kotoa kouluun, paluumatka koulusta kotiin, meno kauppaan, paluumatka kaupasta kotiin tai matka kotoa päiväkotiin. Esimerkiksi kaupassa käynti sisältää kaksi matkaa: menomatkan kauppaan ja paluumatkan takaisin kotiin. Lyhyet lähiympäristössä kävellen tehdyt matkat, joissa lähtö- ja päätepiste on sama, merkitään tutkimuksessa ulkoiluksi. Rakennuksen tai pihapiirin sisäisiä matkoja ei tässä tutkimuksessa lasketa matkoiksi. Lisää esimerkkejä matkoista on saatavilla Matkapäiväkirjan täyttöohjeita -sivulta.

Tutkimusvuorokausi on mainittu ennalta lähetetyssä kirjeessä. Tutkimusvuorokausi alkaa aamuyöllä klo 4:00 ja päättyy seuraavan vuorokauden aamuna klo 3:59. Matkat kootaan tutkimuksessa matkapäiväkirjaan. Tärkeimmät kustakin tehdystä matkasta koottavat tiedot ovat lähtöaika, perilletuloaika, matkan lähtö- ja määräpaikka, matkan tarkoitus sekä matkalla käytetty kulkutapa.

Jos lapsenne oli ulkomailla tutkimusvuorokauden aikana, ulkomailla tehtyjä matkoja ei tarvitse merkitä lomakkeelle. Lomakkeelle merkitään kuitenkin ulkomaan matkan kotimaassa tehtävät osat, esimerkiksi matka kotoa lentoasemalle tai satamaan.

Tutkimuksessa kysytään matkojen lähtö- ja määräpaikkaa. Jos ette tiedä määränpään katuosoitetta, merkitkää lomakkeeseen määräpaikkaa ja sen sijaintia kuvaava nimi (esimerkiksi Sokos, Nokian kirjasto, Koskenmäen koulu, Kisapuiston päiväkoti, Kangasalan jäähalli, Koivistonkylän Prisma, K-supermarket Orivesi, Hervannan uimahalli, Ikea, Motonet). Lähtö- ja määräpaikkojen sijainnin perusteella lasketaan tutkimusaineistossa matkojen pituus.

Lomakkeeseen merkitään kaikki vastaajan tutkimusvuorokauden aikana tekemät matkat. Kaikki matkat ovat tutkimuksen kannalta yhtä tärkeitä huolimatta siitä, onko ne tehty kävellen, pyörällä, linja-autolla, autolla jne. Yhdellä matkalla voidaan käyttää useita kulkutapoja, jos aluksi siirrytään esimerkiksi kävellen pysäkille ja sieltä linja-autolla työpaikalle. Lomakkeeseen merkitään pääkulkutavaksi se kulkutapa, jolla suurin osa matkasta tehtiin.

Vaikka lapsenne ei olisi tehnyt yhtään matkaa tutkimuspäivän aikana, on osallistuminen tutkimukseen tärkeää. Lomakkeelle täytetään tällöin ainoastaan taustatiedot ja mahdolliset toiveet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Osallistuminen on tutkimuksen kannalta tärkeää, vaikka tutkimuspäivän matkat poikkeaisivatkin lapsenne normaalista liikkumisesta.