Tulosten käsittely

Tutkimuksessa kerätty aineisto kootaan Tampereen teknillisessä yliopistossa tietokantamuotoon jatkoanalyysejä varten. Kaikki tutkimustulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta eteenpäin siten, että niistä voisi päätellä kenenkään vastaajan henkilöllisyyttä.

Tiedot käsitellään jatkoanalyyseissä siten, että niiden perusteella ei voi päätellä kenenkään yksittäisen henkilön tekemiä matkoja tai muita taustatietoja. Kaikki tutkimuksen nimi- ja puhelinnumerotiedot poistetaan aineistosta heti haastattelun jälkeen. Matkojen lähtö- ja määräpaikkoja kuvaavia osoitetietoja käytetään ainoastaan matkojen pituuden laskentaan ja alueellisten matkalukujen laskentaan.

Tutkimuksen rekisteriseloste (pdf)