Matkapäiväkirjan täyttöohjeita

Mikä on matka?

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä paikasta toiseen, kuten siirtymistä kotoa työpaikalle, kotoa päivittäistavarakauppaan, paluumatkaa työpaikalta kotiin tai esimerkiksi työpaikalta päivittäistavarakauppaan. Jokaisella matkalla on oma lähtöpaikkansa ja matka katkeaa aina seuraavaan määräpaikkaan.

Mikä ei ole matka?

Matkoiksi lasketaan kaikki muut, paitsi kiinteistön tai pihapiirin sisällä tehdyt siirtymiset. Näin ollen matkoja eivät ole esimerkiksi seuraavat siirtymiset:

  • käynti kotoa omalla kadunvarressa olevalla postilaatikolla
  • käynti työpaikan samassa kiinteistössä sijaitsevassa lounasravintolassa
  • roskien vienti talon tai taloyhtiön jätekatokseen
  • koiran ulkoilutus omalla pihalla.
Miten ulkoilulenkki kirjataan?

a) Kodin lähiympäristössä tehty ulkoilulenkki, joka alkaa kotoa ja päättyy kotiin, merkitään lomakkeelle yhtenä matkana. Tämän matkan lähtö- ja määräpaikaksi merkitään koti ja lähtö- ja määräpaikan tyypiksi ulkoilulenkki:

matkan numero lähtöpaikka -> määräpaikka
1. matka koti -> koti

b) Jos ulkoilulenkki tehdään ulkoilupuistoon tai esimerkiksi lenkkimaastoon, jossa matkalla on selkeä määränpää, ulkoilulenkki voidaan kuvata kaksisuuntaisena matkana. Esimerkiksi ulkoilulenkki kotoa Pyynikinharjulle merkitään kahtena matkana ja Pyynikinharju merkitään lomakkeeseen määräpaikan tyypillä ulkoilulenkki.

matkan numero lähtöpaikka -> määräpaikka
1. matka koti -> Pyynikinharju
2. matka Pyynikinharju -> koti

Miten kirjataan ostoskierros, jossa on poikettu useammassa kaupassa?

Jos ostoskierroksella on poikettu useammassa liikkeessä, kukin poikkeaminen kirjataan omana matkanaan, jos liikkeet sijaitsevat eri kiinteistössä.

a) Jos vastaaja on lähtenyt kotoa esimerkiksi Koskikeskukseen ja poikennut siellä useammassa liikkeessä palaten sieltä kotiin, matkat kirjataan seuraavasti:

matkan numero lähtöpaikka -> määräpaikka
1. matka koti -> Koskikeskus
2. matka Koskikeskus -> koti

b) Jos vastaaja on tehnyt esimerkiksi Tampereen keskustassa useita perättäisiä ostosmatkoja, kukin matka kirjataan erikseen, koska ne sijaitsevat eri kiinteistöissä. Näin ollen ostoskierros kotoa keskustan kolmeen liikkeeseen kirjattaisiin seuraavasti:

matkan numero lähtöpaikka -> määräpaikka
1. matka koti -> Anttilan tavaratalo
2. matka Anttilan tavaratalo -> Suomalainen kirjakauppa
3. matka Suomalainen kirjakauppa -> Lindex
4. matka Lindex -> koti

Miten kirjataan lyhyet poikkeamiset esimerkiksi päiväkotiin tai huoltoasemalle?

Lyhytkin poikkeaminen muodostaa oman matkansa. Niinpä esimerkiksi matka kotoa töihin päiväkodin kautta ja paluumatka töistä kotiin päiväkodin kautta merkitään lomakkeeseen seuraavasti:

matkan numero lähtöpaikka -> määräpaikka
1. matka koti -> Kaukajärven päiväkoti
2. matka Kaukajärven päiväkoti -> työpaikka
3. matka työpaikka -> Kaukajärven päiväkoti
4. matka Kaukajärven päiväkoti -> koti

Miten osoitteet kirjataan?

Matkojen lähtö- ja määräpaikkojen osoitteita tarvitaan tutkimuksessa matkojen pituuden laskentaan sekä alueellisten matkatuotosten laskentaan. Osoitetiedot poistetaan aineistosta heti matkojen pituuksien ja alueellisten tunnuslukujen laskennan jälkeen.

Osoitteesta kirjataan lomakkeelle kadunnimi ja -numero sekä kunta. Jos ette tiedä osoitetta, voitte kirjoittaa ”paikan nimi” -kenttään lähtö- ja määräpaikan nimen. Tässä kentässä on valmiina yli 2 000 erilaista määräpaikkaa, mm. päivittäistavaraliikkeitä, kouluja, päiväkoteja ja erilaisia vapaa-ajan kohteita.