Artikkeli: Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma täsmentää tuoreet, vuoden 2012 alussa valmistuneet valtakunnalliset kävelyn ja pyöräilyn linjaukset kaupunkiseudulle sopiviksi. Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn visiona 2030 on, että kaupunkiseudulla kävellään ja pyöräillään merkittävästi nykyistä enemmän ja että kaupunkiseutu on kestävän liikkumisen esimerkkialue Suomessa. Visio saavutetaan kolmen stategisen tavoitteen avulla:

  1. Asenteet ja liikkumistottumukset: Yhteinen halu kävelyn ja pyöräilyn aseman kohottamiseksi näkyy kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.
  2. Yhdyskuntarakenne sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen: Yhdyskuntarakenteen tiivistämisen sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamisen avulla palvelut ja työpaikat tuodaan kävellen ja pyöräillen saavuettaviksi.
  3. Infrastruktuuri: Kaupunkiseudulla on rakennetun aslueen kattava, korkeatasoinen ja kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva kävelyn ja pyöräilyn verkko.

Kehittämisohjelma antaa hyvän perustan kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmalliselle edistämiselle Tampereen kaupunkiseudulla. Sen laatiminen tukee kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusta. Ohjelma tukee eri toimijoiden työtä, kun ne valitsevat toteutettavia toimenpiteitä ja hakevat rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on käynnistänyt kehittämisohjelman laatimisen kesäkuussa 2011, ja sitä käsitellään kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmässä, kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa touko-kesäkuussa 2012. Tavoitteena on, että Tampereen kaupunkisetu, alueen kunnat ja Pirkanmaan ELY-keskus käsittelevät ja hyväksyvät kehittämisohjelman ja siinä esitettävän strategian tulevien vuosien kehittämisen suuntaviivaksi. Ohjelman on laatinut Ramboll Liikennejärjestelmät Oy (Liidea Oy) alikonsultteinaan Tampereen teknillinen yliopisto ja Navico Oy.


Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030
(pdf) MAL-verkoston sivuilla