Artikkeli: Tutkimusraportti: Tampereen elinympäristökyselyn tuloksia

Tutkimusraportti: Tampereen elinympäristökyselyn tuloksia

Elinympäristön viihtyisyys ja arjen sujuvuus vaikuttavat asukkaiden päivittäiseen elämään. Elinympäristön viihtyisyyttä voidaan parantaa monin kaupunkisuunnittelun keinoin. Tampereella kerättiin vuosina 2011–2012 asukkailta tietoja elinympäristön laadusta ja kehittämiskohteista karttapohjaisella kyselyllä. Kyselytutkimus toteutettiin osana Urbaani arki ‐tutkimushanketta, joka kuuluu Tekesin Tila-tutkimusohjelmaan. Hankkeen toteuttavat Aalto‐yliopiston yhdyskuntasuunnittelun täydennys‐ ja koulutuskeskus YTK ja Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Tämän raportin tavoitteena on tiivistetysti koota Tampereen kyselyaineistoa koskevat päätulokset ja toimia asukasnäkökulmaa valottavana tietolähteenä maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelussa Tampereella. Kyselyyn saatiin yli 3 000 vastausta, joita on analysoitu tässä tutkimusraportissa. Vastaajat ovat merkinneet lomakkeille paljon esimerkiksi käyttämiään jalankulku‐ ja pyöräreittejä ja arvioitaan niiden laadusta. Eniten kehittämiskohteita on annettu asuinpaikan lähiympäristössä sijaitsevista kohennusta vaativista paikoista. Kartalle on paikannettu myös paljon toiveita uusista rakennuksista sekä uusista jalankulku‐ ja pyöräreiteistä ja joukkoliikenneyhteyksistä.

Tutkimus liittyy Tampereen kaupungin EHYT (Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella) ­-hankkeeseen.  EHYT‐työssä on etsitty uusia asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen. Työn näkökulmana on arjen asuin‐ ja elinympäristön parantaminen. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä esimerkiksi palvelujen säilymiselle ja kehittymiselle, toimivalle joukkoliikenteelle, jalankulku‐ ja pyöräily‐yhteyksien kehittämiselle, viheralueiden viihtyisyyden parantamiselle sekä luonnonalueiden ja ‐varojen säästämiselle. Onnistunut täydennysrakentaminen edellyttää myös ympäristön arvojen tunnistamista. EHYT‐työn lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavojen valmistelussa, kävely‐ ja pyöräilyverkon suunnittelussa ja keskustan liikennesuunnittelussa.

Raportin ovat kirjoittaneet Hanna Kalenoja, Ruut Mattsson, Riikka Salkonen ja Markus Pajarre Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä. Aalto‐yliopiston tutkimusryhmästä työn toteuttamiseen ovat osallistuneet Marketta Kyttä, Kaisa Schmidt‐Thomé ja Mikko Johansson.


Asukkaiden näkemyksiä elinympäristöstään. Tampereen elinympäristökyselyn tuloksia -raportti (pdf) Tampereen kaupungin sivuilla
‹ Tutkimusraportti 81 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-2863-7 ›

Raportin liitteet ja kyselyn tulosten esittely Tampereen kaupungin sivuilla