Artikkeli: Seminaariesitys: Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5–10 vuoden kuluttua?

Seminaariesitys: Mikä merkitys yhdistetyillä kuljetuksilla on Suomen kuljetusjärjestelmässä 5–10 vuoden kuluttua?

Tarve hoitaa kuljetukset tehokkaasti ja ympäristöä vähemmän kuormittavasti on lisännyt isojen kuljetusketjuja hallitsevien toimijoiden kiinnostusta intermodaalikuljetusten nykyistä laajempaan ja monipuolisempaan hyödyntämiseen toiminnassaan myös Suomessa. Tämä on lähtökohtana myös Yleisen Teollisuusliiton koordinoimassa yhteistyöhankkeessa Yhdistet­tyjen kuljetusten edistäminen / KombiSuomi, jossa pyritään konkreettisesti laajentamaan yhdistettyjen kuljetusten tarjontaa ja käyttöä.

Tämä esitys perustuu pääosin Tampereen teknillisessä yliopistossa osana KombiSuomi-hanketta tehtyyn tutkimukseen, jossa kartoitettiin yhdistettyjen kuljetusten lähitulevai­suuden potentiaalia ja potentiaalisia yhteysvälejä Suomessa. Tutkimuksessa haastateltiin keskeisiä huolinta- ja kuljetusalan toimijoita huhti-kesäkuussa 2008. Potentiaalia arvioitiin myös mm. analysoimalla tieliikenteen tavarankuljetustilaston aineistoja.

Tommi Mäkelän esitys Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtumassa: