Artikkeli: Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Seminaariesitys: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen

Suomessa ollaan hyvässä myötätuulessa pyöräilyn edistämisessä. Viime vuosina pyöräilyn lisäämisen eteen on tehty enemmän kuin koskaan aiemmin. Tässä esityksessä nostetaan esiin Euroopassa puhaltavia tuulia, joita seuraamalla Suomessa varmistetaan hyvä myötätuuli pyöräilyn edistämisessä. Tulokset perustuvat PYKÄLÄ-projektissa tehtyihin löytöihin. Ensimmäiseksi Suomessa tulee kiinnittää huomiota liikennejärjestelmän kokonaissuunnitteluun, maankäytön tiivistämiseen, matkaketjujen parantamiseen, pyöräilyverkon ja kunnossapidon laatuun sekä pyöräilyn seurantaan. Kantavana ajatuksena tulee olla pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen kilpailukyvyn selkeä parantaminen autoliikenteeseen nähden. Tavoitteena pitäisi olla, että monet jättävät auton kotiin ja kulkevat pyörällä sen sijaan.

Paljon on puhuttu siitä, että pyöräily ei ole saavuttanut tasavertaista asemaa kaupunkiemme liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen kanssa. Se pitää paikkansa, mutta sana ”tasavertainen” saattaa antaa väärän signaalin. Kun puhutaan kaupunkiliikenteestä, pyöräilyn tulee olla kävelyn jälkeen seuraavana prioriteettijärjestyksessä. Kaupunkien koko henkilöliikennejärjestelmä ja liikenneverkko tulee suunnitella siitä lähtökohdasta, että ihmiset kävelevät ja pyöräilevät mahdollisimman paljon. Sen jälkeen prioriteettijärjestyksessä tulevat joukkoliikenne ja henkilöautoliikenne.

Pyöräilyn edistämisessä on tärkeää seurata, miten tavoitteet on saavutettu. Pyöräilymäärät nykytilanteessa ja tavoitevuotena on olennaista selvittää liikennelaskennoilla. Tunnettu viisaus on: ”Mitä ei mitata, sitä ei voida johtaa.” Nykyisin pyöräliikennemääriä ei lasketa järjestelmällisesti kovin monessa suomalaisessa kaupungissa, joskin viime vuosina kaupungit ovat aktivoituneet laskennan kehittämisessä. Liikennemäärien lisäksi on tärkeää seurata yleisesti pyöräilyn edistymistä kaupungissa. Laskentoja voidaan laajentaa esimerkiksi haastatteluilla, kyselyillä ja pysäköintitutkimuksilla. Strategioissa asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä on myös tarpeen mitata, minkä vuoksi tavoitteiden tulee olla alkujaan mitattavia. Myös pyöräilyn edistämiseen osoitetun rahoituksen määrää on hyvä seurata kokonaisvaltaisesti.


Kalle Vaismaa, Pasi Metsäpuro & Terhi Luukkonen: Uudella vaihteella myötätuulessa – Pyöräilyn parhaat käytännöt Suomeen
Väylät & Liikenne 2012, Turku 30.8.2012
Esitelmäteksti: Väylät ja Liikenne 2012 -seminaariesitelmät, s. 450–454