Artikkeli: Seminaariesitys: Tiekuljetusjärjestelmän tulevaisuuskuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten perustana

Seminaariesitys: Tiekuljetusjärjestelmän tulevaisuuskuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten perustana

Markkina- ja hankinta-alueet ovat globalisoituneet ja elinkeinoelämän toiminta-alueena ja ainakin kilpailuympäristönä on koko maailma. Tämä koskee myös kuljetusjärjestelmiä, niiden ominaisia käyttöalueita ja lainalaisuuksia sekä niiden kehitystarpeita. Tässä toimintaympäristössä ja kehityksessä on oleellista myös kuljetusjärjestelmien eri osa-alueiden, niiden toimintaperiaatteiden, ohjauskeinojen ja yhteensopivuuden hallinta.

Voidaan todeta tiekuljetusalan tutkimustoiminnan olevan alan merkitykseen verrattuna täysin laiminlyöty. Tähän Suomella ei ole pitkällä aikavälillä varaa tarkastellaan tilannetta sitten kansalaisten tai elinkeinoelämän näkökulmasta. Tavoitteena tulisikin olla nostaa alan kilpailukykyä, elinvoimaisuutta, varmistaa elinkeinoelämälle kustannustehokkaat kuljetuspalvelut yhä kiristyvässä globaalissa kilpailutilanteessa sekä myös auttaa kuljetusalaa vastaamaan erilaisiin toimintaympäristöön liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita asetetaan muun muassa EU-tasolla.

Tiekuljetusalan kehityksen turvaamiseksi tarvitaan kirkasta strategiaa, liiketaloudellista ajattelua sekä uusia toiminta- ja organisointimalleja. Visionäärisyyttä ja strategista ajattelua tarvitaan sekä toimintaympäristön kehittäjiltä että itse logistiikka-alan yrityksiltä. Oikeastaan pitäisi siirtyä yhä enemmän konseptuaaliseen ajatteluun, jossa kehittämiseen ja toimintaan liittyvät eri osapuolet muodostaisivat yhteisen näkemyksen ja tavoitteet perinteiset raja-aidat ylittäen. Silloin on mahdollista saavuttaa järjestelmätason kehitystä.


Jarkko Rantala & Jorma Mäntynen: Tiekuljetusjärjestelmän tulevaisuuskuvat elinkeinoelämän toimintaedellytysten perustana
Väylät & Liikenne 2012, Turku 30.8.2012
Esitelmäteksti: Väylät ja Liikenne 2012 -seminaariesitelmät, s. 363–365