Artikkeli: Seminaariesitys: Suomen lentoliikenteen skenaariot 2025

Seminaariesitys: Suomen lentoliikenteen skenaariot 2025

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen vuonna 2012 toteuttamassa tutkimuksessa on luotu neljä tulevaisuuden skenaariota vuoteen 2025. Tutkimuksen tilaaja oli Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja se on julkaistu nimellä Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 – neljä skenaariota.

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lentoliikenteen kannalta merkittäviä globaaleja
trendejä ja arvioida niiden vaikutusta lentoliikenteen toimintaympäristön kehitykseen
Euroopassa ja erityisesti Suomessa. Tarkastellut skenaariot nimettiin seuraavasti:

  • Globaalista maailmasta blokkeihin
  • Eurooppa omalla reitillään
  • Uudistuksilla talouskukoistukseen
  • Öljykriisistä taloustaantumaan

Tarve kansainväliseen yhteydenpitoon korostaa Suomen näkökulmasta lentoliikenteen merkitystä riippumatta siitä, onko painotus globaali vai Eurooppa-keskeinen. Suomen sijainti luo lentoliikenteelle pysyvän tarpeen, vaikka Euroopan sisäisessä liikenteessä keskimääräisten lentomatkojen on arvioitu pidentyvän nopean rautatieverkoston kehittyessä, lentoasemien ja ilmatilan ruuhkautuessa. Suomesta matkustusajat muilla liikennemuodoilla ovat lähialueita, Venäjää, Viroa ja Ruotsia lukuun ottamatta sellaiset, että ne eivät mahdollista nopeaa ja tehokasta yhteydenpitoa. Matkaketjujen odotetaan muuttuvan nykyistä sujuvammiksi, kun eri liikennemuotojen välinen yhteistyö lisääntyy.


Elisa Aalto, Markus Pöllänen, Jorma Mäntynen, Tommi Mäkelä & Harri Rauhamäki: Suomen lentoliikenteen skenaariot 2025
Väylät & Liikenne 2012, Turku 30.8.2012
Esitelmäteksti: Väylät ja Liikenne 2012 -seminaariesitelmät, s. 205–210