Artikkeli: Seminaariesitys: Rataverkon käytettävyyden mittarit – mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Seminaariesitys: Rataverkon käytettävyyden mittarit – mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Esityksessä kuvataan, miten käytettävyyttä ja sen mittaamista voitaisiin hyödyntää arvioitaessa rataverkon palvelukykyä. Käytettävyyden mittarien avulla on mahdollista tarjota rautatieliikennejärjestelmän näkökulmasta helposti ymmärrettävä tapa havaita ja esittää rataverkon ongelmakohtia ja arvioida kehittämistoimien kohdentamista. Käytetävyys on tärkeä sekä järjestelmän että tavoitteellisuuden näkökulmasta.

Rataverkko koostuu useista osista, komponenteista ja järjestelmistä, jotka vaikuttavat joko yksin tai yhdessä rataverkon käytettävyyteen. Lisäksi rataverkon käyttöön ja radanpitoon kytkeytyy useita osapuolia, jotka tarkastelevat käytettävyyttä eri tasoilta ja näkökulmista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mittareita tai työkaluja, joiden avulla voisi helposti ymmärrettävästi ja havainnollisesti kuvata koko rautatiejärjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä.

Toiminnan tavoitteellisuus edellyttää, että tavoitteiden saavuttamista ja strategisten päämäärien toteutumista on voitava seurata ja ennustaa. Tämä edellyttää mittareita, joiden perustalle voidaan toteuttaa seuranta- ja ennustetyökaluja. Kun mittarit on muodostettu ja työkalut otettu käyttöön, niiden avulla voidaan kehittää järjestelmää ja toimintaa tavoitteellisesti.

Tommi Mäkelän ja Riikka Salkosen esitys RATA 2012 -seminaarissa: