Artikkeli: Seminaariesitys: Koko Sveitsi yhdellä lipulla

Seminaariesitys: Koko Sveitsi yhdellä lipulla

Selvitys Sveitsin yhteislippujärjestelmästä on osa Liikennevirastolle tehtyä projektia, jossa perehdyttiin keinoihin edistää joukkoliikennettä kolmen case-esimerkin avulla: Ranskan joukkoliikennevero, Ranskan kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelma sekä Sveitsin yhteislippujärjestelmä. Projektin tulokset on julkaistu raportissa Joukkoliikenteen edistämiskeinoja – eurooppalaisia esimerkkejä.

Tiiviisti asutetussa Sveitsissä asukkaita hemmotellaan toimivalla ja alati kehityksen
kohteena olevalla joukkoliikenteellä. Vakioaikataulujärjestelmä ja sujuvat vaihtoyhteydet
päärautatieasemilla ovat uusimpia kehitysaskelia, mutta suuri merkitys joukkoliikenteen
suosioon Sveitsissä on ollut myös yhdellä maan vanhimmista keksinnöistä:
yhteislippujärjestelmällä. Sveitsiläinen on tottunut siihen, että joukkoliikenteen käyttöön
riittää yksi lippu, oli matkaketju millainen tahansa.

Sveitsin yhteislippujärjestelmää voisi kuvailla historian luomaksi utopiaksi, josta on muodostunut itsestäänselvyys. Vastaavan järjestelmän rakentaminen puhtaalta pöydältä edellyttäisi kaikkien pääasiallisten joukkoliikenneliikennöitsijöiden pääsemistä sopuun muun muassa hinnoittelusta, tulojen jakamisesta, markkinoinnista sekä asiakastiedon hallinnasta. Oletettavasti tämä olisi erittäin vaativa tehtävä. Sveitsin yhteislippujärjestelmän perusperiaatteet ovat kuitenkin sovellettavissa mihin tahansa maahan. Tärkeimpänä havaintona on, että joukkoliikennejärjestelmän perimmäisenä nyrkkisääntönä tulee olla asiakas-, ei tuotantolähtöisyys. Karkeasti ottaen kaikkien päätösten ja toimenpiteiden on tähdättävä palvelun parantamiseen asiakkaiden näkökulmasta.


Tuuli Rantala: Koko Sveitsi yhdellä lipulla
Väylät & Liikenne 2012, Turku 29.8.2012
Esitelmäteksti: Väylät ja Liikenne 2012 -seminaariesitelmät, s. 149–153