Artikkeli: Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Selvitys: Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä – tapahtumat ja johtopäätökset

Vuoden 2009–2010 kaltaista talvea ei ole aiemmin koettu nykyisessä mittakaavassa hoidetun rautatieliikenteen aikana. Poikkeuksellinen talvi oli rautateille haasteellinen, ja junien heikko täsmällisyys oli rautatieliikenteen matkustajille ja asiakkaille erittäin harmillinen asia. Tässä julkaisussa esitetään yhteenveto talven tapahtumista: miten ja miksi talvi vaikutti rautatieliikenteen toimivuuteen.

Vastaaviin haasteisiin varaudutaan ja niistä selvitään tulevaisuudessa paremmin. Rautatieliikennejärjestelmän moninaisuudesta johtuen mitkään yksittäiset parannuskeinot eivät kuitenkaan takaa liikenteen täydellistä toimivuutta. Tämän julkaisun yhtenä tavoitteena onkin esittää, miten resurssit kannattaa kohdentaa, jotta tulevista haasteista selvittäisiin mahdollisimman vähäisin kielteisin seurauksin.

Liikennevirasto ja VR-Yhtymä Oy ovat sekä erikseen että yhteistyössä tehneet alkuvuoden 2010 aikana kattavia analyysejä ja talvivarautumissuunnitelmia. Tämän julkaisun laatimisessa on hyödynnetty em. töiden tuloksia, joita on täydennetty asiantuntijahaastatteluilla.

Julkaisun toteutuksesta on vastannut Liikennevirasto. Työ on toteutettu keskeisiltä osiltaan työryhmätyöskentelynä. Aineiston ovat koonneet ja analysoineet sekä raportin kirjoittaneet työryhmän ohjauksessa Jouni Paavilainen ja Tommi Mäkelä Tampereen teknillisestä yliopistosta.


Talvi 2009–2010 Suomen rautateillä -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 15/2010 · ISBN 978-952-255-532-8 · ISBN 978-952-255-533-5 ›

English summary included / Winter 2009–2010 on Finnish Railways – events and conclusions
Med svenskt sammandragVintern 2009–2010 på Finlands järnvägar – händelser och slutledningar