Artikkeli: Rauman sataman toiminta tutuksi Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursiolla

Rauman sataman toiminta tutuksi Kuljetusjärjestelmät-opintojakson excursiolla

Perjantaina 18.11.2016 Kuljetusjärjestelmät-opintojakson oppimistapahtumana oli excursio Rauman satamaan. Vierailun isäntinä olivat Rauman Sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti ja hallintojohtaja Tanja Angelova sekä Europortsin myyntipäällikkö Mikko Ahtola. Vernen puolelta matkanjohtajina olivat Kuljetusjärjestelmät-opintojakson vastuuhenkilöt Harri Rauhamäki ja Markus Pöllänen. Hervannasta koko päivän excursiolle lähti mukaan aktiivinen opiskelijaryhmä.

Rauman satama-alueella työskentelee 900 henkeä, joista puitteista vastaavassa satamayhtiössä (Rauman Satama Oy) 30 henkeä. Euroports puolestaan työllistää Rauman satamassa noin 530 henkilöä, joista noin 400 on ahtaajia. Satamassa tehdyn bussikierroksen myötä saatiin yleiskuva satamasta ja nähtiin vilkkaan sataman monipuoliset kasvot. Uuden rakentamisen rinnalla laivoja lastattiin ja purettiin eri tekniikoin. Monipuoliset kuljetusjärjestelmät kohtasivat satamassa, jossa rautatie-, tie- ja merikuljetusten rinnalla on mm. bulk-tuotteiden kuljetinjärjestelmiä – vain lentorahti uupui.

Excursion alussa kuultiin esittely satamayhtiön toiminnasta ja näkymistä. Konttien käytön lisääntyminen myös ns. break bulk -tuotteissa, joita Rauman liikenteessä ovat erityisesti paperi, sellu ja sahatavara, on osaltaan tukenut Rauman kasvua Suomen länsirannikon suurimmaksi konttisatamaksi ja Suomen kolmanneksi suurimmaksi konttisatamaksi ja yleissatamaksi HaminaKotkan ja Helsingin satamien jälkeen. Satama-alueella on paraikaa suuret investoinnit meneillään, jotka mm. tukevat konttiliikenteen kasvua. Meriväylän syventäminen 12 metriseksi puolestaan mahdollistaa suurempien alusten vierailun satamassa ja alusten lähtemisen täysinä, minkä nykyinen 10 metrin väylä on toisinaan estänyt.

Toisena kuultiin satamaoperaattorin esittely. Europortsilla on toimintaa 23 terminaalissa Euroopassa ja kolmessa Kiinassa. Suomen osuus – Europortsilla on Rauman lisäksi toimintaa Pietarsaaren satamassa – on noin kymmenesosa koko yrityksen toiminnasta. Europortsin pääliiketoimintaa Rauman satamassa ovat lastinkäsittely, varastointi ja huolinta.

Excursiossa kuultujen erinomaisten alustusten ja keskusteluiden jälkeen kierrettiin satamaa tutustuen operaattorin lastinkäsittely- ja varastointiratkaisuihin. Actiw Loadplate -järjestelmän (kuvassa ylhäällä) avulla kontin tilavuudesta voidaan sahatavaran lastauksessa hyödyntää jopa 98 %. Laivavierailulla päästiin näkemään paperirullien lastaamista Polaris VG alukseen. Kokonaisuudessaan tehokkuutta tavoittelevat ratkaisut nousivat monessa kohtaa esille, oli kyse sitten kontituksesta, alusten lastaamisesta tai purkamisesta tai maayhteyksistä.

Verne haluaa lausua suuret kiitokset vierailua isännöineille tahoille ja isännille lämpimästä vastaanotosta, vieraanvaraisuudesta ja kaikin puolin onnistuneesta matkasta!

Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla toinen excursio on 25.11.2016 Finnair Cargolle, jossa tutustutaan lentorahtiin lentoyhtiön näkökulmasta ja uuteen lentorahtiterminaaliin. Aiheen blogimerkintään tästä.