Artikkeli: Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Tutkimusraportti: Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella

Tampereen kaupungin liikennevalojen yleissuunnitelmaa varten kerättiin alkuvuonna 2011 yleisöpalautetta nettikyselyn ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa tyytyväisyydestä liikennevalo-ohjaukseen sekä kartoittaa valoohjauksen kehittämistarpeita.

Kyselytutkimus tuotti noin 2 000 vastaajan aineiston yleistyytyväisyydestä liikennevalo-ohjaukseen sekä yksityiskohtaista tietoa vastaajien ongelmallisiksi kokemien liittymien kehittämistarpeista. Vastaajat nostivat kyselyssä esille yli 200 erilaista ongelmallista liittymää tai reittiä. Tulokset muodostavat monipuolisen lähtöaineiston liikennevalo-ohjauksen kehittämiselle.

Hanke on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkimusryhmässä. Työn tekemiseen ovat osallistuneet tutkija Maiju Lintusaari ja tutkimuspäällikkö Hanna Kalenoja. Työtä ovat ohjanneet liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupungilta ja projektipäällikkö Jaakko Tuominen Traficon Oy:stä, joka vastaa liikennevalojen yleissuunnitelman laadinnasta.

Yleisöpalaute liikennevalo-ohjauksesta Tampereella -raportti (pdf)