Artikkeli: Raportti: Tavaraliikenteen ratapihojen kehittämistarpeet

Raportti: Tavaraliikenteen ratapihojen kehittämistarpeet

Tavaraliikenteen ratapihojen toimintatavat ja infrastruktuuri ovat osa kilpailukykyistä liikennejärjestelmää. Lähes kaikki isot tavaraliikenteen ratapihat on korjattava vuoteen 2020 mennessä. Liikennejärjestelmän ja kuljetusten kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi ratapihoja ja ratapihatoimintoja tulee yksinkertaistaa, tehostaa ja automatisoida. Tavoitteena on koko rautatietoimialan kustannusten vähentäminen.

Ratahallintokeskus (RHK) ja VR Osakeyhtiö (VR) ovat sopineet rataverkon käyttösopimuksessa aikataulukaudelle 2009, että ne laativat Ratahallintokeskuksen johdolla ratapihojen tulevaisuusohjelman, jossa arvioidaan ratapihojen tuleva käyttötarve, investointien tuottavuusperusteet ja ratapihojen vaihtotyön liikenteenohjauksen kehityssuunnitelma. Tulevaisuustyön tuloksena syntyy kuvaus ratapihojen toimintamalleista ja ratapihojen kehittämissuunnitelmasta.

Ratapihojen tulevaisuusohjelmatyötä on tehnyt työryhmä, joka on koostunut RHK:n ja VR:n edustajista. Työssä on esitetty ratapihatyöskentelyn tulevaisuuden toimintamallin periaatteet ja näkemys ratapihakohtaisista toiminnallisista muutoksista ja kehittämistarpeista. Raportin on kirjoittanut työryhmän ohjauksessa Tommi Mäkelä Tampereen teknillisestä yliopistosta.


Tavaraliikenteen ratapihojen kehittämistarpeet. Lähtökohtia ratapihojen tulevaisuusohjelmalle -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Ratahallintokeskuksen strategioita ja selvityksiä 2/2009 · ISBN 978-952-445-295-3 · ISBN 978-952-445-296-0 ›

English summary included / Development needs for freight railway yards in Finland. Bases for a future plan for railway yards
Med svenskt sammandragUtvecklingsbehov för godsbangårdar i Finland. Utgångspunkter för en framtidsplan för bangårdar