Artikkeli: Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Tutkimusraportti: Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa

Pysäköintijärjestelyillä on suuri merkitys keskustan vetovoiman ja viihtyisyyden näkökulmasta. Kaupunkikeskustoissa pysäköinti on tärkeä osa liikennejärjestelmää, ja vaikuttaa matkojen suuntautumiseen, kulkutavan valintaan ja myös laajemmin liikkumistottumuksiin. Tässä tutkimuksessa on kerätty tietoa Tampereen keskustan pysäköinnin nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista. Osana tutkimusta toteutettiin laaja kenttätutkimus, jossa haastateltiin keskustaan pysäköineitä autoilijoita. Kenttätutkimusta täydennettiin karttapohjaisella internet‐tutkimuksella. Vastaavan laajuinen tutkimus on tehty viimeksi vuonna 2003. Tavoitteena on ollut selvittää pysäköintiolosuhteiden kehitystä ja koota tietoa pysäköinnin suunnittelun taustatueksi.

Tutkimus on toteutettu Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä Tampereen kaupungin, Finnpark Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksen tuloksista on julkaistu tutkimusraportti sekä lyhennelmä suomeksi ja englanniksi.


Keskustan pysäköinti osana liikennejärjestelmää. Pysäköintiolosuhteiden kehitys Tampereen keskustassa -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 86 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne · ISBN 978-952-15-3120-0 ›

English summary included in the report / City centre parking as a part of the traffic system. The development of parking conditions in Tampere city centre


Lyhennelmä: Tampereen keskustan pysäköintitutkimus 2013

Executive summary: Tampere city centre parking study 2013