Artikkeli: Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Kirja: Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa

Kaupunkikeskustojen liikennemäärän kasvu aiheuttaa ongelmia eurooppalaisissa kaupungeissa yhä enenevässä määrin ympäristöhaittojen lisääntymisenä, liikenteen ruuhkautumisena sekä liikenneturvallisuuden vähenemisen. Samat ongelmat ovat ajankohtaisia myös suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Pyöräilyn ja kävelyn lisääminen vähentävät haittoja, minkä vuoksi eri puolilla maailmaa on lähdetty vahvasti edistämään lihasvoimaista liikkumista. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat edelläkävijöitä pyöräilyn ja kävelyn kehittämisessä, joten eri puolilta maailmaa otetaan niistä mallia.

Kirjassa sovelletaan parhaimpia eurooppalaisia käytäntöjä Suomeen ja esitetään toimenpidesuosituksia suomalaisille kaupungeille.Kirja on osa Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-tutkimusprojektia, jonka tuloksista on aiemmin julkaistu kirja Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä.

Kirjan on kustantanut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne. PYKÄLÄ-projektissa on mukana kahdeksan suomalaista kaupunkia ja neljä ministeriötä: Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo sekä liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi asiantuntijatahoina ovat Pyöräilykuntien verkosto ja Liikennevirasto.

Lisätietoja: PYKÄLÄ-projektin projektipäällikkö Kalle Vaismaa


Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille -kirja
‹ ISBN 978-952-15-2713-5 · ISBN 978-952-15-2714-2 ›

Painetun kirjan voi tilata Juvenes verkkokaupasta.


Matalaresoluutioisen verkkokirjan voit ladata tästä:

Luku 1 & 2: Johdanto ja haasteet Suomessa
Luku 3: Helsinki – Matkalla maailman parhaaksi kestävän liikenteen metropoliksi
Luku 4: Hyvinkää – Urbaanin ja luonnonläheisen elämän synergiaa
Luku 5: Lappeenranta – Houkutteleva kävely- ja ostoskaupunki
Luku 6: Oulu – Pyöräilyn pääkaupunki
Luku 7: Pori – Lyhyiden etäisyyksien kaupunki
Luku 8: Porvoo – Viihtyisä pikkukaupunki metropolialueen tuntumassa
Luku 9: Tampere – Mahdollisuudet matkaketjujen mallikaupungiksi
Luku 10: Hyvät esimerkit suunnannäyttäjinä