Artikkeli: Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsi Vernen PYKÄLÄ-projektin

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsi Vernen PYKÄLÄ-projektin

KKI-ohjelma palkitsi Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen Pykälä-projektin vuoden 2011 liikkumisympäristön edistämistekona. Pykälä etsi keinoja kävelyn ja pyöräilyn saamiseksi osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää.

PYKÄLÄ-projektin taustalla oli huoli liikennemäärän kasvun ongelmista sekä suomalaisten arkiliikunnan vähenemisestä ja kansanterveyden heikkenemisestä. Projektissa tarkasteluun valittiin kymmenen erikokoista eurooppalaista esimerkkikaupunkia, jotka ovat kansainvälisellä tasolla edelläkävijöitä kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä. Kohdekaupunkien liikenteen ja maankäytön suunnittelijoiden ja pyöräilyorganisaatioiden vapaaehtoisten haastatteluista sekä kaupunkien pyöräily- ja kävelyolosuhteiden systemaattisesta havainnoinnista kertyi laaja aineisto.

PYKÄLÄ-projektin lopputuotoksena syntyi kirja Parhaat eurooppalaiset käytännöt pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä. Julkaisussa tuodaan selkeästi esille, miten mallikaupungeissa visiot, strategiat sekä kävelyä ja pyöräilyä suosiva päätöksenteko ovat kehittyneet konkreettisiksi toimenpiteiksi kävelyn ja pyöräilyn saattamiseksi osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Teoksessa luodaan kaupunkiliikenteen kokonaiskuva paneutumalla pyörä- ja kävelyliikenteen edistämistoimenpiteiden lisäksi myös koko liikennejärjestelmään ja kestävään maankäyttöön. Pyöräilyväylien suunnittelun ja mitoituksen lisäksi huomiota on kiinnitetty liikennepolitiikkaan, kaupunkiliikenteen seurantaan sekä kävelyn ja pyöräilyn aktivointitoimenpiteisiin.

Mallikaupunkien ratkaisut kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tarjoavat näkökulmia ja esimerkkejä niin suunnittelijoille kuin päätöksentekijöillekin. PYKÄLÄ-projektin aineistosta on juuri ilmestynyt myös toinen kirja Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa – Toimenpidesuosituksia kaupungeille.

PYKÄLÄ-projektin kehittämisessä ovat olleet mukana liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Liikennevirasto, Pyöräilykuntien verkosto sekä kahdeksan suomalaista kaupunkia.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma palkitsee terveysliikuntahankkeita

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsee vuosittain paikallisia terveysliikuntahankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan edistämiseksi. Lisäksi KKI-ohjelma palkitsee liikkumisympäristön edistämisteon.

Palkinnot luovuttivat kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson KKI-ohjelman vuosipäivänä 24.1.2012 Helsingissä.

KKI-palkitseminenKuva: KKI-ohjelma

KKI-ohjelma on toiminut vuodesta 1995 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on kannustaa yli 40-vuotiaita työikäisiä säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. KKI-ohjelma tukee paikallisia terveysliikuntahankkeita muun muassa myöntämällä taloudellista avustusta. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoja:

KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen, puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen@likes.fi, http://www.kki.likes.fi

Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, projektipäällikkö Kalle Vaismaa, puh. 040 849 0224, kalle.vaismaa@tut.fi, http://www.tut.fi/verne/tutkimusalueet/kaupunkiliikenne/pykala/